Tijdelijke onderzoekscommissie Bescherming van dieren tijdens het vervoer (ANIT)

Deze enquêtecommissie van het Europees Parlement doet onderzoek naar mogelijke misstanden bij het vervoer van dieren binnen de Europese Unie. De commissie richt zich in het bijzonder op de ruwweg 200 meldingen waarbij de lidstaten en de Europese Commissie zouden hebben gefaald verordening 1/2005/EG inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten.

De commissie is opgericht in 2003 en telt 30 leden.

1.

Werkzaamheden

De commissie houdt zich vooral bezig met de rechten van dieren. Dit betreft de hoeveel ruimte, voorziening van voedsel en water, transporttijd en de temperaturen tijdens transport. Daarnaast houdt het toezicht op wat voor soort dieren vervoerd worden, en of de acties van nationale autoriteiten omtrent het toezicht niet tekort schiet. Ook houden de leden zich bezig met het controleren op de voorziening van dierenrechten in nieuwe verdragen met 3e landen.

 

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

Tilly Metz iGroenen/EVA

Ondervoorzitter(s)

Anja HAZEKAMP Anja Hazekamp (PvdD) iGUE/NGL
Mohammed Chahim (Bron: Flickr /  Partij van de Arbeid / Wouter Zaalberg) Mohammed Chahim (PvdA) iS&D
Martin Hojsík iRENEW
Marlene Mortler iEVP

Lid/leden

Sergio Berlato iECR
Paolo De Castro iS&D
Plenary session - Week 09 2018 in Brussels - Annual report on the situation of fundamental rights in the EU in 2016Statement by the VPC/HR - EU's perspectives for the first EU-Cuba Joint Council meetingCouncil and Commission statements - Work and legacy of the International Criminal Tribunal for the FormerYugoslaviaCouncil and Commission statements - Removal of several third countries from the EU list of non-cooperativejurisdictions for tax purposes Herbert Dorfmann iEVP
Plenary session Week 24 2017 in Strasbourg - Building blocks for a post-2020 EU cohesion policy Daniel Buda iEVP
Pascal Durand Pascal Durand iRENEW
Jytte GUTELAND voting during plenary session week 27 2017 in Strasbourg Jytte Guteland iS&D
Carmen Avram iS&D
Annika Bruna iID
Asger Christensen iRENEW
Emmanouil Fragkos iECR
Isabel Carvalhais iS&D
Plenary session week 14 2017 in Strasbourg - Wholesale roaming markets Sirpa Pietikäinen iEVP
Plenary session Week 24 2017 in Strasbourg - Assessment of horizon 2020 implementation Marisa Matias iGUE/NGL
Meeting of the Conference of Presidents Peter Lundgren iECR
Plenary session Week 37 2017 in Strasbourg - EU accession to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against womenand domestic violence Maria Noichl iS&D
SotEU 2017 - Debate on the State of the Union Harald Vilimsky iID
Thomas Waitz iGroenen/EVA
Sylvia Limmer iID
Dan-Ştefan Motreanu iEVP
Caroline Roose iGroenen/EVA
Michal Wiezik iEVP
Juan Ignacio Zoido Álvarez iEVP
Committee on Petitions public hearing ' Fighting against discrimination of EU citizens in the EU Member States and protection of minorities ' Eleonora Evi iGroenen/EVA
Billy Kelleher iRENEW
Asim Ademov iEVP
Tamás Deutsch iEVP

Plaatsvervanger(s)

Extraordinary meeting of Ministers for Justice and Security and representatives of the EU Institutio Sylvie Guillaume iS&D
Committee on Petitions public hearing ' Fighting against discrimination of EU citizens in the EU Member States and protection of minorities ' Peter Jahr iEVP
Clara Aguilera iS&D
Mazaly Aguilar iECR
Aurélia Beigneux iID
Manuel Bompard iGUE/NGL
Vlad-Marius Botoş iRENEW
Rosanna Conte iID
Anna Deparnay-Grunenberg iGroenen/EVA
Niels Fuglsang iS&D
Francisco Guerreiro iGroenen/EVA
Pär Holmgren iGroenen/EVA
Roundtable discussion on aligning tourism and aviation policy agendas István Ujhelyi iS&D
Plenary session week 20 2017 in Strasbourg- Making relocation happen - Council and Commission statements Hilde Vautmans iRENEW
Elżbieta Kruk iECR
Julie Lechanteux iID
Silvia Modig iGUE/NGL
Simone Schmiedtbauer iEVP
Christine Schneider iEVP
Veronika Vrecionová iECR
President Michel meets Co-chair of Covax Council Chrysoula Zacharopoulou iRENEW
Ivo Hristov iS&D
Plenary session Week 40 2017 in Strasbourg - Management, conservation and control measures applicable in the ICCAT Convention area Gabriel Mato iEVP
Isabel Benjumea Benjumea iEVP
Juozas Olekas iS&D
Colm Markey iEVP
Ska Keller Ska Keller iGroenen/EVA
Emma Wiesner iRENEW
Martin Buschmann iGUE/NGL

3.

Meer informatie