Tijdelijke commissie artificiële intelligentie (AIDA)

Deze onderzoekscommissie van het Europees Parlement moet een lange termijnvisie ontwikkelen op de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie in de Europese Unie.

De commissie telt 33 leden en is opgericht voor een periode van twaalf maanden. Het Europees Parlement kan besluiten om die termijn te verlengen.

1.

Werkzaamheden

De commissie richt zich in het bijzonder op het analyseren van de toekomstige impact van artificiële intelligentie (AI). Dit betreft beleidsterreinen als werkgelegenheid, financiële technologie, gezondheidszorg, vervoer, landbouw, defensie, industrie, energie en e-overheid. De centrale vraag is dan ook hoe AI kan bijdragen aan economische groei.

Om deze vragen goed te beantwoorden wordt het gebruik van AI in andere landen bestudeerd. De uitkomsten van onderzoeken en overleggen worden gebruikt om te evalueren hoe doelstellingen binnen een EU raamwerk vastgesteld moeten worden en wat er nodig is om die doelstellingen te bereiken.

De basis van dat laatste zijn een aantal mededelingen van de Europese Commissie over de digitale toekomst, een Europese datastrategie, het internet der dingen en over AI. Aanbevelingen en beleidsvoorstellen worden voorgelegd aan de vaste parlementaire commissies die met dit onderwerp te maken hebben.

 

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

Dragoş Tudorache iRENEW

Ondervoorzitter(s)

Birgit SIPPEL in the European Parliament in Brussels Birgit Sippel iS&D
Photographer: Atte Kajova Miapetra Kumpula-Natri iS&D
Geoffroy Didier iEVP
Karlo Ressler, on the right, and Dubravka Šuica Karlo Ressler iEVP

Lid/leden

Maroš Šefčovič, Volodymyr Groysman, Adam Bielan Adam Bielan iECR
Pilar del Castillo Vera iEVP
Plenary session week 14 2017 in Strasbourg - Wholesale roaming markets Christel Schaldemose iS&D
Maria da Graça Carvalho iEVP
Henna VIRKKUNEN in plenary session Week 24 2017 in Strasbourg Axel Voss iEVP
Ansip, A. Andrus Ansip iRENEW
Photographer: Cristina Cuenca Brando Benifei iS&D
Plenary session week 43 2017 in Strasbourg - Negotiating mandate for trade negotiations with New Zealand Emmanuel Maurel iGUE/NGL
TTE Council (Telecommunications and Transport) Dan Nica iS&D
Eva Maydell iEVP
Plenary session Week 40 2017 in Strasbourg - Thousands of cancellations of flights by Ryanair and the enforcement of the air passenger rights Regulation (EC) No 261/2004 - Council and Commission statements Kosma Złotowski iECR
Christine Anderson iID
Anna-Michelle Asimakopoulou iEVP
Jordan Bardella iID
Alessandra Basso iID
Geert Bourgeois iECR
ECOFIN Council (Budget) David Cormand iGroenen/EVA
Ibán García Del Blanco iS&D
Alexandra Geese iGroenen/EVA
Svenja Hahn iRENEW
Elena Kountoura iGUE/NGL
Sven Mikser iS&D
Miroslav Radačovský iNI
Stéphane Séjourné iRENEW
Radosław Sikorski iEVP
Susana Solís Pérez iRENEW
Kim van Sparrentak FOTO: Website GroenLinks Kim van Sparrentak (GL) iGroenen/EVA
Riho Terras iEVP
Ernő Schaller-Baross i

Plaatsvervanger(s)

Plenary session week 22 in Brussels - Resumption of session and order of business - Council and Commission statements - The new European Consensus on Development - our world, our dignity, our future Evelyne Gebhardt iS&D
Drs. S.H. (Sophie) in 't Veld (Bron: European Union 2019: EP / Christian Creutz) Sophie in 't Veld (D66) iRENEW
Plenary session week 37 2017 in Strasbourg - Promotion of internet connectivity in local communities Angelika Niebler iEVP
Pablo Arias Echeverría iEVP
Evžen Tošenovský iECR
Plenary session - Week 17 2017 in Brussels - Situation in Hungary Roberta Metsola iEVP
ALDE conference - Security challenges and best-practices in the IoT Environment Dita Charanzová iRENEW
High level Conference ' Tourism : A European Jobs Machine ' Round table: Tourism innovation and digital economy Nicola Danti iRENEW
Eva Kaili iS&D
Plenary session week 46 2017 in strasbourg - 2018 EU-China Tourism Year Karol Karski iECR
Plenary session week 43 2017 in Strasbourg - Monitoring the application of EU law 2015 Gilles Lebreton iID
Antonio TAJANI - EP President meets with Massimiliano SALINI Massimiliano Salini iEVP
From left to right: Ivan Stefanec, member of the European Parliament, Monika Smolkova, ... Ivan Štefanec iEVP
TTE Council (Transport/Telecommunications) - Round table (Transport) Henna Virkkunen iEVP
Alex Agius Saliba iS&D
Pernando Barrena Arza iGUE/NGL
ECOFIN Council (Budget) Damian Boeselager iGroenen/EVA
Ivo Hristov iS&D
Marcel Kolaja iGroenen/EVA
Maximilian Krah iID
Sergey Lagodinsky iGroenen/EVA
Maria-Manuel Leitão-Marques iS&D
Adriana Maldonado López iS&D
Karen Melchior iRENEW
Alessandro Panza iID
Sandra Pereira iGUE/NGL
Sabrina Pignedoli iNI
Franco Roberti iS&D
Mr.Drs. E.N.A.J. (Liesje) Schreinemacher (Bron: Website VVD.nl) Liesje Schreinemacher (VVD) iRENEW
Raffaele Stancanelli iECR
Marion Walsmann iEVP
Jörgen Warborn iEVP
Isabel Wiseler-Lima iEVP

3.

Meer informatie