COM(2020)108 EU
Aanvullend onderzoeksprogramma voor de hogefluxreactor in Petten voor de periode 2020-23, voor Euratom ten uitvoer te leggen door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het aanvullend onderzoeksprogramma voor de hogefluxreactor (HFR) in Petten voor de periode 2020-2023, voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ten uitvoer te leggen door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the adoption of the 2020-2023 high flux reactor supplementary research programme at Petten to be implemented by the Joint Research Centre for the European Atomic Energy Community
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2020)108 NLEN
Extra COM-nummers COM(2020)108
Procedurenummer i 2020/0040(NLE)
Celex-nummer i 52020PC0108

2.

Key dates

Document 24-03-2020
Online publicatie 24-03-2020
Besluit 29-06-2020; Besluit 2020/960
Bekendmaking in Publicatieblad i 03-07-2020; PB L 211 p. 14-17

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.