Coronavirus: de Commissie stelt voor de algemene ontsnappingsclausule van het begrotingskader te activeren als antwoord op de pandemie - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 26 januari 2021
kalender

Coronavirus: de Commissie stelt voor de algemene ontsnappingsclausule van het begrotingskader te activeren als antwoord op de pandemie

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op vrijdag 20 maart 2020.

De Commissie stelt vandaag voor de algemene ontsnappingsclausule van het stabiliteits- en groeipact (SGP i) te activeren als onderdeel van haar strategie om snel, krachtig en gecoördineerd op de corona-pandemie te reageren. Zodra deze maatregel door de Raad i is bekrachtigd, zullen de lidstaten passend op de crisis kunnen reageren doordat zij tijdelijk van hun normale verplichtingen krachtens het Europese begrotingskader mogen afwijken.

Met het voorstel wordt in belangrijke mate voldaan aan de toezegging van de Commissie om alle instrumenten voor economisch beleid waarover zij beschikt, aan te wenden om de lidstaten te helpen hun burgers te beschermen en de uiterst negatieve sociaal-economische gevolgen van de pandemie te beperken.

Voorzitter Ursula von der Leyen i verklaarde:"We stellen vandaag maximale flexibiliteit ten aanzien van onze regels voor, zodat nationale regeringen aan alle zijden steun kunnen verlenen - aan hun zorgstelsels, aan het personeel, maar ook aan de mensen die zo zwaar door de crisis worden getroffen. Ik wil ervoor zorgen dat we zowel de menselijke als de sociaal-economische dimensie van de corona-pandemie zo goed mogelijk aanpakken.”

De corona-pandemie veroorzaakt een grote schok in de mondiale en Europese economie. De lidstaten hebben al begrotingsmaatregelen genomen - of werken daar op dit moment aan - om de capaciteit van hun gezondheidszorgstelsels te versterken en steun te verlenen aan de burgers en sectoren die in het bijzonder door de crisis worden getroffen. Door deze maatregelen en de afname van de economische bedrijvigheid zullen ertoe bijdragen dat de begrotingstekorten van de lidstaten aanzienlijk oplopen.

De Commissie verzoekt de Raad om haar voorstel zo spoedig mogelijk goed te keuren.

De Commissie staat klaar om verdere actie te ondernemen zodra nieuwe ontwikkelingen daarom vragen.

Achtergrond

De Commissie en de Raad hebben reeds verklaard dat de corona-pandemie kan worden aangemerkt als “buitengewone gebeurtenis die buiten de macht van de regering valt”. De Commissie is van mening dat er in het kader van het stabiliteits- en groeipact beduidend meer flexibiliteit moet worden geboden om Europese burgers en bedrijven voor de gevolgen van deze crisis te behoeden en de economie te ondersteunen wanneer de pandemie voorbij is. Daarom heeft de Commissie vandaag voorgesteld de algemene ontsnappingsclausule van het stabiliteits- en groeipact (SGP) te activeren.

De strategie van de Commissie om de economische impact van de corona-pandemie tegen te gaan omvat het optimaal gebruikmaken van onze kaders voor begrotings- en staatssteun, het inzetten van de EU-begroting om de EIB-groep in staat te stellen kmo's op korte termijn liquiditeit te verstrekken en het uittrekken van 37 miljard EUR voor de bestrijding van het coronavirus in het kader van het corona-investeringsinitiatief.

Het voorstel van vandaag volgt op de vaststelling door de Commissie van een tijdelijke kaderregeling voor staatssteun om de lidstaten in staat te stellen ervoor te zorgen dat er voldoende liquiditeit beschikbaar blijft voor alle soorten bedrijven en dat de economische bedrijvigheid tijdens en na de corona-pandemie doorgaat.

Meer informatie

Vragen en antwoorden: De Commissie stelt voor de algemene ontsnappingsclausule van het begrotingskader te activeren om te reageren op de pandemie

Mededeling over de activering van de algemene ontsnappingsclausule

Persbericht: Commissie presenteert gecoördineerde Europese respons om de economische gevolgen van het Coronavirus tegen te gaan

Gecoördineerde Europese respons op het coronavirus: vragen en antwoorden

Persbericht: Commissie neemt tijdelijke kaderregeling aan zodat de lidstaten de economie verder kunnen ondersteunen in de context van de uitbraak van COVID-19

Website over het coronavirus

Stabiliteits- en groeipact

Vademecum voor het stabiliteits- en groeipact