Vergadering: EP-Commissie Ontwikkelingssamenwerking/EP-Commissie Buitenlandse zaken, Brussel - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 30 september 2020
kalender

Vergadering: EP-Commissie Ontwikkelingssamenwerking/EP-Commissie Buitenlandse zaken, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 21 januari 2020 15:00 - 15:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) i Toon locatie
organisatie EP-Commissie Buitenlandse zaken (AFET) i, EP-Commissie Ontwikkelingssamenwerking (DEVE) i

15.00 - 15.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (2Q2)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 6 november 2019 PV - PE643.200v01-00

 • 3. 
  Vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking

CJ19/9/01257

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 - C8-0275/2018

 

Rapporteurs:

 

Michael Gahler (PPE)

Charles Goerens (Renew)

Maria Arena (S&D)

Rasa Juknevičienė (PPE)

 

Bevoegd:

 

AFET, DEVE

   

 Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)

 • 4. 
  Rondvraag

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Buitenlandse zaken (AFET)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met het buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid van de Europese Unie, met de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie en onderhoudt betrekkingen met andere organisaties.

3.

EP-Commissie Ontwikkelingssamenwerking (DEVE)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met het beleid voor ontwikkelingssamenwerking van de EU, en met het sturen van waarnemers naar verkiezingen.

Meer in het bijzonder gaat het om: