Russia: EU prolongs economic sanctions by six months - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 25 september 2020
kalender

Russia: EU prolongs economic sanctions by six months

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op donderdag 19 december 2019.

Infographic - EU i sanctions against Russia over Ukraine

Zie volledige infographic

De Raad i heeft vandaag de economische sancties tegen specifieke sectoren van de Russische economie verlengd tot en met 31 juli 2020.

Dit besluit kwam er na een update van president Macron en bondskanselier Merkel i aan de Europese Raad i van 12 december 2019 over de stand van uitvoering van de akkoorden van Minsk, waaraan het besluit om de sancties te handhaven is gekoppeld. Aangezien de akkoorden van Minsk niet volledig zijn uitgevoerd, nam de Europese Raad met eenparigheid van stemmen het politieke besluit om de economische sancties tegen Rusland te verlengen.

De maatregelen zijn gericht op de financiële, de energie- en de defensiesector, en op goederen voor tweeërlei gebruik. Zij werden aanvankelijk voor één jaar ingesteld op 31 juli 2014, als reactie op de Russische acties die de situatie in Oekraïne destabiliseerden, en werden in september 2014 aangescherpt.

De nu verlengde economische sancties houden het volgende in:

  • beperkte toegang tot de primaire en secundaire EU-kapitaalmarkten voor 5 grote Russische financiële instellingen die grotendeels staatseigendom zijn, en voor hun buiten de EU gevestigde dochterondernemingen waarin zij een meerderheidsbelang hebben, evenals voor 3 grote Russische energiebedrijven en 3 defensiefirma's
  • een verbod op de invoer en uitvoer van wapens
  • een uitvoerverbod voor goederen voor tweeërlei gebruik, voor militair gebruik of militaire eindgebruikers in Rusland
  • beperkte toegang van Rusland tot bepaalde gevoelige technologieën en diensten die voor olieproductie en -exploratie kunnen worden gebruikt

De Europese Raad heeft op 19 maart 2015 de duur van de sancties gekoppeld aan de onverkorte uitvoering van de akkoorden van Minsk, die uiterlijk op 31 december 2015 een feit had moeten zijn. Aangezien dat niet gebeurd is, blijven de sancties van kracht.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"