Council conclusions on Commission Opinion on Bosnia and Herzegovina's application for membership of the European Union

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op dinsdag 10 december 2019.

De Raad i heeft vandaag conclusies aangenomen over het advies van de Commissie betreffende het verzoek van Bosnië en Herzegovina om toetreding tot de Europese Unie i.

Het advies van de Commissie, dat op 29 mei is uitgebracht, voorziet in een uitgebreide routekaart voor hervormingen om het land te sturen en te ondersteunen op zijn weg naar integratie in de EU.

In zijn conclusies juicht de Raad het advies van de Commissie toe en dringt hij er bij de uitvoerende en wetgevende organen op alle bestuursniveaus op aan een begin te maken met de uitvoering van de in het advies genoemde kernprioriteiten, in overeenstemming met de legitieme aspiraties van de burgers van Bosnië en Herzegovina om bij de Europese Unie te komen.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"