Vergadering: EP-Commissie Economische en monetaire zaken, Brussel - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 22 september 2020
kalender

Vergadering: EP-Commissie Economische en monetaire zaken, Brussel

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 17 februari 2020 15:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) i Toon locatie
zaal P3C050
organisatie EP-Commissie Economische en monetaire zaken (ECON) i

15.00 - 18.30 uur

15.00 - 15.45 uur

Gezamenlijke vergadering BUDG-ECON in vergaderzaal JAN 4Q1: zie afzonderlijke ontwerpagenda

16.00 - 17.00 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Verslag over lopende interinstitutionele onderhandelingen
 • 4. 
  Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2020

ECON/9/02115

2019/2211(INI)

 

Rapporteur:

 

Aurore Lalucq (S&D)

PR - PE645.031v01-00

AM - PE646.869v01-00

Bevoegd:

 

ECON*

   

Adviezen:

 

BUDG*, ENVI, REGI, FEMM

 Behandeling amendementen

 Termijn voor de indiening van amendementen: 24 januari 2020, 12.00 uur

17.00 - 18.00 uur

 • 5. 
  Toetsing van gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen

ECON/9/02496

 Gedachtewisseling over de gedelegeerde handeling over marktrisico in het kader van de verordening kapitaalvereisten en andere toekomstige gedelegeerde handelingen


1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Economische en monetaire zaken (ECON)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met het economisch en monetair beleid van de Unie, vrij verkeer van kapitaal, mededinging en belastingen.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie