Vergadering: EP-Commissie Economische en monetaire zaken, Brussel - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 22 september 2020
kalender

Vergadering: EP-Commissie Economische en monetaire zaken, Brussel

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 6 februari 2020 09:00 - 12:30
plaats Brussel, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) i Toon locatie
zaal P3C050
organisatie EP-Commissie Economische en monetaire zaken (ECON) i

9.00 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (3C050)

9.00 - 11.00 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Verslag over lopende interinstitutionele onderhandelingen
 • 4. 
  Monetaire dialoog met Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank

ECON/9/01878

11.00 - 11.30 uur

*** Stemming ***

 • 5. 
  Financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2019

ECON/9/01635

2019/2126(INI)

 

Rapporteur voor advies:

 

Bas Eickhout (Verts/ALE)

PA - PE643.215v01-00

AM - PE644.953v01-00

Bevoegd:

 

BUDG* -

David Cormand (Verts/ALE)

PR - PE643.074v01-00

Adviezen:

 

ECON*

 Goedkeuring ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 9 december 2019, 18.00 uur

*** Einde stemming ***

 • 6. 
  Rondvraag
 • 7. 
  Volgende vergaderingen

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Economische en monetaire zaken (ECON)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met het economisch en monetair beleid van de Unie, vrij verkeer van kapitaal, mededinging en belastingen.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie