Wolfgang Schäuble: "Zonder Europese eenwording zou er geen Duitse eenheid zijn."

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op woensdag 13 november 2019.

EP i-president David Sassoli i en voorzitter van de Duitse Bondsdag Wolfgang Schäuble i herdachten vandaag de val van de Berlijnse muur op 9 november 1989.

De Voorzitter van het Europees Parlement, David Sassoli, bracht hulde aan de moedige Europese burgers "die op vreedzame wijze, zonder enige vorm van geweld, enkel en alleen door de kracht van hun eigen wil, in staat waren het juk te overwinnen waaraan zij decennialang waren onderworpen".

Hij waarschuwde echter dat "de Europese democratie en de waarden en beginselen waarop zij is gebaseerd, helaas niet onaantastbaar zijn. Het vereist inzet en vastberadenheid van ons allen om deze te verdedigen.". (....) "Als getuige van die buitengewone dagen in Berlijn kan ik niet anders dan met grote bezorgdheid kijken naar de terugkeer, in Europa, van geesten waarvan wij dachten dat ze dood en begraven waren onder het gewicht van de geschiedenis", voegde hij eraan toe. Sassoli verwees naar de heropleving van het antisemitisme en stond stil bij de aanslagen en de slachtoffers in Parijs, nu vier jaar geleden. (Lees de volledige toespraak)

De voorzitter van het Duitse parlement, Wolfgang Schäuble, zei hierover: "Zonder de Europese eenwording, zonder de wens van de Europeanen in het oosten en westen om samen te groeien, zou er geen Duitse eenheid bestaan. De Duitsers zullen "nooit het in hun gestelde vertrouwen vergeten" dat de hereniging mogelijk maakte, "ondanks de wonden die de door Duitsland ontketende Tweede Wereldoorlog op het continent had achtergelaten", aldus Schäuble.

Hij waarschuwde ook dat de Europese waarden en vrijheid weerstand ontmoeten en voegde eraan toe: "De op regels gebaseerde internationale orde staat onder druk - in de waarheid wordt niet meer geloofd, het nationale egoïsme overheerst. Voor de meest dringende kwesties - het wereldvoedselvraagstuk, migratie, klimaatverandering en veiligheid - zijn echter alleen mondiale oplossingen. (....) We moeten de kleingeestigheid, het egoïsme en de angst overwinnen". (Lees de volledige toespraak in Duits)

De plechtige vergadering werd afgesloten door sprekers namens de politieke fracties en vertegenwoordigers van de Commissie en de Raad i.

Klik op de volgende links om de toespraken te bekijken:

Openingstoespraak van David SASSOLI, Voorzitter van het EP

Toespraak van Wolfgang SCHÄUBLE, voorzitter van de Duitse Bundestag

Toespraken van de fractievoorzitters: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/formal-sitting---30th-anniversary-of-the-fall-of-the-berlin-wall-one-round-of-political-group-speakers_I180168-V_v

Verklaringen van Frans TIMMERMANS, eerste vice-voorzitter van de Europese Commissie, en van Tytti TUPPURAINEN, Finse minister van Europese Zaken, namens de Raad