Read-out of the College meeting / press conference by Commissioners Dimitris AVRAMOPOULOS and Julian KING, on progress made towards an effective and genuine Security Union, Brussel - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 12 augustus 2020
kalender

Read-out of the College meeting / press conference by Commissioners Dimitris AVRAMOPOULOS and Julian KING, on progress made towards an effective and genuine Security Union, Brussel

Berlaymontgebouw in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 30 oktober 2019 11:46
plaats Brussel, België
locatie Berlaymont (BERL) i Toon locatie
zender EbS
aanwezigen D. (Dimitris) Avramopoulos i, J.B. (Julian) King i e.a.
organisatie Europese Commissie (EC) i

Program:

11:46:30 Read-out of the College meeting / press conference opening remarks by Dimitris AVRAMOPOULOS, Member of the EC in charge of Migration, Home Affairs and Citizenship

11:56:21 Read-out of the College meeting / press conference opening remarks by Julian KING, Member of the EC in charge of the Security Union

12:04:36 Q&A

12:29:26 Recorded cutaways


1.

Europese Commissie (EC)

Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'Eurocommissarissen i' genoemd. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 27 Eurocommissarissen, voor elke lidstaat één. Samen vormen zij het college van Eurocommissarissen. De Eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.

De Europese Commissie mag als enige EU-instelling wetsvoorstellen indienen; zij heeft het zogenaamde recht van initatief. Daarnaast controleert de Commissie of de Europese wetgeving juist wordt toegepast in de lidstaten, onderhandelt zij in internationale organisaties als de Wereldhandelsorganisatie (WTO) i over de handel van de Unie met het 'buitenland' en is zij verantwoordelijk voor het beheer van de Europese begroting van ongeveer 140 miljard euro per jaar.

2.

Meer over...