High-Level International Conference On Countering The Threat Posed By Unmaned Aircraft Systems (UAS), Brussel - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 21 januari 2021
kalender

High-Level International Conference On Countering The Threat Posed By Unmaned Aircraft Systems (UAS), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 17 oktober 2019 09:59
plaats Brussel, België
locatie Conferentiecentrum Albert Borschette (CCAB) Toon locatie
zender EbS+
aanwezigen D. (Dimitris) Avramopoulos i, V. (Violeta) Bulc i, J.B. (Julian) King i e.a.
organisatie Europese Commissie (EC) i

Program:

09:59:19 Opening by - Dimitris AVRAMOPOULOS, Member of the EC in charge of Migration, Home Affairs and Citizenship - Violeta BULC, Member of the EC in charge of Transport


1.

Europese Commissie (EC)

Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'Eurocommissarissen i' genoemd. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 27 Eurocommissarissen, voor elke lidstaat één. Samen vormen zij het college van Eurocommissarissen. De Eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.

De Europese Commissie mag als enige EU-instelling wetsvoorstellen indienen; zij heeft het zogenaamde recht van initatief. Daarnaast controleert de Commissie of de Europese wetgeving juist wordt toegepast in de lidstaten, onderhandelt zij in internationale organisaties als de Wereldhandelsorganisatie (WTO) i over de handel van de Unie met het 'buitenland' en is zij verantwoordelijk voor het beheer van de Europese begroting van ongeveer 140 miljard euro per jaar.

2.

Meer over...