MFK, Brexit en mogelijke toetredingsgesprekken Albanie en Noord-Macedonie - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 30 september 2020
kalender

MFK, Brexit en mogelijke toetredingsgesprekken Albanie en Noord-Macedonie

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer) i, gepubliceerd op maandag 7 oktober 2019.

Europese Zaken

Op dinsdag 8 oktober spreken de leden van de commissie Europese Zaken met minister van Buitenlandse Zaken i Blok ter voorbereiding op de Raad Algemene Zaken i (RAZ) die op dinsdag 15 oktober plaatsvindt in Luxemburg.

De commissieleden zullen met de minister van gedachten wisselen over de agenda van de RAZ. De te bespreken onderwerpen zijn: het toekomstige Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (MFK); het mogelijk openen van toetredingsonderhandelingen tussen de Europese Unie i en Albanië en Noord-Macedonië; het voorbereiden van de Europese Raad i van 17 en 18 oktober en het seminar over transparantie dat in Brussel plaatsvond op 24 september jl.

Verder bespreken de commissie en de minister de vorderingen van het onderhandelingsproces over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en de kabinetsappreciatie over de mededelingen van Europese Commissie i betreffende de stand van zaken in de voorbereidingen van contingency maatregelen voor de Brexit.

Het algemeen overleg zal live te volgen zijn via de website van de Tweede Kamer.

  • 08/10: Algemeen overleg Raad Algemene Zaken d.d. 15 oktober