COM(2019)379 EU
EU-standpunt op de tweede ministersconferentie van de Overeenkomst van Bonn over de Ministeriële Verklaring en het strategisch actieplan van de overeenkomst (BASAP) 2019-2025

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het op de tweede ministersconferentie van de Overeenkomst van Bonn namens de Europese Unie in te nemen standpunt ten aanzien van het aan de Ministeriële Verklaring gehechte strategisch actieplan van de Overeenkomst van Bonn (BASAP) 2019-2025 en ten aanzien van de Ministeriële Verklaring

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the Second Ministerial Meeting of the Bonn Agreement with regard to the Bonn Agreement Strategic Action Plan (BASAP) 2019 – 2025 annexed to the Ministerial Declaration and with regard to the Ministerial Declaration
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2019)379 NLEN
Extra COM-nummers COM(2019)379
Procedurenummer i 2019/0174(NLE)
Celex-nummer i 52019PC0379

2.

Key dates

Document 30-08-2019
Online publicatie 30-08-2019
Besluit 07-10-2019; Besluit 2019/1727
Bekendmaking in Publicatieblad i 16-10-2019; PB L 263 p. 9-31

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.