Coreper I, Brussel - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 16 juli 2020
kalender

Coreper I, Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 23 oktober 2019
plaats Brussel, België
locatie Brussels Toon locatie
organisatie Comité van Permanente Vertegenwoordigers I (COREPER I) i


1.

Vergadering Comité van de Raad

2.

Comité van Permanente Vertegenwoordigers I (COREPER I)

Coreper I is een onderdeel van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers i. In Coreper I worden de vergaderingen van de Raad van Ministers i voorbereid op een zestal beleidsterreinen:

  • landbouw en visserij (enkel financiële aangelegenheden of technische maatregelen inzake veterinaire, fytosanitaire of voedingsmiddelenwetgeving)
  • concurrentievermogen
  • onderwijs, jeugdzaken, cultuur en sport
  • werkgelegenheid, sociaal beleid, volksgezondheid en consumentenzaken
  • milieu
  • vervoer, telecommunicatie en energie

3.

Meer over...