Europese Raad, Brussel - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 30 maart 2020
kalender

Europese Raad, Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 18 juni 2020 - 19 juni 2020
plaats Brussel, België
organisatie Europese Raad i


1.

bijeenkomst Europese Raad

2.

Europese Raad

De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders of staatshoofden van de 27 lidstaten van de Europese Unie i, de vaste voorzitter i en de voorzitter van de Europese Commissie i. De Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid i woont de bijeenkomsten van dit orgaan ook bij. Alleen de regeringsleiders of staatshoofden hebben stemrecht tijdens de vergaderingen. De Europese Raad heeft geen wetgevingstaak, maar stelt wel de politieke richting van de EU vast.

3.

Meer over...