Procedurevergadering Financiën, Den Haag - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 4 juli 2020
kalender

Procedurevergadering Financiën, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 16 oktober 2019 15:30 - 16:30
plaats Den Haag
locatie Wttewaall van Stoetwegenzaal i Toon locatie
zaal Wttewaall van Stoetwegenzaal i
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Financiën (FIN) i

 • De besluitenlijsten van de procedurevergaderingen van 25 september 2019 en 3 oktober 2019worden vastgesteld..

 • Miljoenennota 2020 c.a. en begroting Financiën/Nationale Schuld (IX)

  Te behandelen:

  35300 i-46 i Brief regering d.d. 27 september 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënBeantwoording vragen commissie over de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

  Besluit: Reeds behandeld bij de Algemene Financiële Beschouwingen / begrotingsbehandeling Financiën/Nationale Schuld op 2 en 3 oktober 2019.

  35300 i-46 i Lijst van vragen en antwoorden over de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35300 i-47 i Brief regering d.d. 27 september 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënBeantwoording vragen commissie over het Bijlagenboek bij de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

  Besluit: Reeds behandeld bij de Algemene Financiële Beschouwingen / begrotingsbehandeling Financiën/Nationale Schuld op 2 en 3 oktober 2019.

  35300 i-47 i Lijst van vragen en antwoorden over het Bijlagenboek bij de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

  35300 i-48 i Brief regering d.d. 27 september 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënBeantwoording vragen commissie over de Macro Economische Verkenning (MEV) 2020

  Besluit: Reeds behandeld bij de Algemene Financiële Beschouwingen / begrotingsbehandeling Financiën/Nationale Schuld op 2 en 3 oktober 2019.

  35300 i-48 i Lijst van vragen en antwoorden over de Macro Economische Verkenning (MEV) 2020

  35300-IX i-i Brief regering d.d. 27 september 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënVerslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  Besluit: Reeds behandeld bij de Algemene Financiële Beschouwingen / begrotingsbehandeling Financiën/Nationale Schuld op 2 en 3 oktober 2019.

  35300-IX i-i Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

 • Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld

  Te behandelen:

  35300-IX i-i Rapport/brief Algemene Rekenkamer d.d. 24 september 2019 - A.P. Visser, president van de Algemene RekenkamerAandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld

  Besluit: Reeds behandeld bij de Algemene Financiële Beschouwingen / begrotingsbehandeling Financiën/Nationale Schuld op 2 en 3 oktober 2019.

  Tijdens de besloten technische briefing door de Algemene Rekenkamer over het rapport 'Inzicht in publiek geld (deel 2)' op dinsdag 1 oktober 2019 is ook de gelegenheid geboden vragen te stellen over deze brief met aandachtspunten.

  35300-IX i-i Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld

 • Uitvoering van de motie van het lid Nijboer over inzichtelijk maken wat incidentele en structurele componenten van de diverse mee- en tegenvallers zijn

  Te behandelen:

  35200 i-33 i Brief regering d.d. 25 september 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënUitvoering van de motie van het lid Nijboer over inzichtelijk maken wat incidentele en structurele componenten van de diverse mee- en tegenvallers zijn

  Besluit: Desgewenst betrokken bij de Algemene Financiële Beschouwingen / begrotingsbehandeling Financiën/Nationale Schuld op 2 en 3 oktober 2019.

  35200 i-33 i Uitvoering van de motie van het lid Nijboer over inzichtelijk maken wat incidentele en structurele componenten van de diverse mee- en tegenvallers zijn

 • Onderzoek marginale druk

  Te behandelen:

  35302 i-i Brief regering d.d. 27 september 2019 - M. Snel, staatssecretaris van FinanciënOnderzoek marginale druk

  Besluit: Desgewenst betrokken bij de Algemene Financiële Beschouwingen / begrotingsbehandeling Financiën/Nationale Schuld op 2 en 3 oktober 2019.

  35302 i-i Onderzoek marginale druk

  Bijlage

  Marginale druk: op het randje van de mogelijkheden

 • Nederlandse Ontwerpbegrotingsplan 2020

  Te behandelen:

  21501-03 i-132 i Brief regering d.d. 27 september 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënNederlandse Ontwerpbegrotingsplan 2020

  Besluit: Desgewenst betrokken bij de Algemene Financiële Beschouwingen / begrotingsbehandeling Financiën/Nationale Schuld op 2 en 3 oktober 2019.

  21501-03 i-132 i Nederlandse Ontwerpbegrotingsplan 2020

  Bijlage

  Nederlandse Ontwerpbegrotingsplan 2020

 • Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 9 en 10 oktober 2019

  Te behandelen:

  21501-07 i-1627 i Brief regering d.d. 26 september 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënGeannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 9 en 10 oktober 2019

  Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 1 oktober 2019.

  21501-07 i-1627 i Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 9 en 10 oktober 2019

 • Nederlandse inzet ten aanzien van de taxonomie

  Te behandelen:

  32013 i-221 i Brief regering d.d. 27 september 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënReactie op het verzoek van het lid Sneller over de brief van Triodos over Nederlandse inzet ten aanzien van de taxonomie

  Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 1 oktober 2019.

  Met deze brief geeft de minister gevolg aan zijn toezegging aan het lid Sneller (D66), gedaan tijdens het algemeen overleg Ecofin/Eurogroep op 3 juli jl., om nader in te gaan op het Europese voorstel voor een verordening om de totstandbrenging van een raamwerk om duurzame belggingen te bevorderen ("taxonomie").

  32013 i-221 i Reactie op het verzoek van het lid Sneller over de brief van Triodos over Nederlandse inzet ten aanzien van de taxonomie

 • Aanvullende reactie op de motie van de leden Leijten en Lodders over letselschadevergoedingen

  Te behandelen:

  35302 i-i Brief regering d.d. 26 september 2019 - M. Snel, staatssecretaris van FinanciënAanvullende reactie op de motie van de leden Leijten en Lodders over letselschadevergoedingen

  Besluit: Desgewenst betrokken bij de op 2 oktober jl. geleverde inbreng voor het schriftelijk overleg Aanpassing box 3 en letselschadevergoedingen.

  35302 i-i Aanvullende reactie op de motie van de leden Leijten en Lodders over letselschadevergoedingen

 • Aanbieding jaarverslag 2018 van ERK

 • Geannoteerde agenda over de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de IMF Jaarvergadering van het International Monetary and Financial Committee (IMFC) op 18 en 19 oktober

  Te behandelen:

  26234 i-229 i Brief regering d.d. 9 oktober 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënGeannoteerde agenda over de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de IMF Jaarvergadering van het International Monetary and Financial Committee (IMFC) op 18 en 19 oktober

  Besluit: Reeds behandeld in het schriftelijk overleg IMF, waarvoor de inbreng is geleverd op 14 oktober 2019.

  26234 i-229 i Geannoteerde agenda over de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de IMF Jaarvergadering van het International Monetary and Financial Committee (IMFC) op 18 en 19 oktober

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

  Te behandelen:

  35179 i Wetgeving d.d. 3 april 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënWijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten)

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling en de plenaire griffie daarbij verzoeken dit wetsvoorstel tegelijk met twee eerder aangemelde wetsvoorstellen op het terrein van anti-witwaswetgeving (35 238 i en 35 245 i) te agenderen.

  2019D13869 35179 i Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten)

  35179 i-i Koninklijke boodschap

  35179 i-i Voorstel van wet

  35179 i-i Memorie van toelichting

  Bijlage

  Advies Autoriteit Persoonsgegevens

  Uitvoeringstoets UBO-register

  35179 i-i Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

  35179 i-i Verslag

  35179 i-i Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35179 i-i Nota van wijziging

  35179 i-i Nota naar aanleiding van het (nader) verslag d.d. 4 oktober 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënNota naar aanleiding van het verslag

  Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  35179 i-i Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35179 i-i Nota van wijziging d.d. 4 oktober 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënNota van wijziging

  Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  35179 i-i Nota van wijziging

 • Behandeling pakket Belastingplan 2020

  Details

  Besluit: Bij het wetgevingsoverleg en de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2020 wordt voor de volgorde van de sprekers de begrotingsvolgorde gehanteerd.

  Besluit: Bij het wetgevingsoverleg van maandag 28 oktober 2019 over het pakket Belastingplan 2020 worden indicatieve spreektijden van 25 minuten per fractie gehanteerd.

  Noot: De Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking en de Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies worden gezamenlijk in een apart blok aan het eind van de wetgevingsoverleggen over het pakket Belastingplan 2020 behandeld.

 • Antwoorden op vragen commissie over de nieuwe strategische samenwerking Air France- KLM

  Te behandelen:

  31936 i-664 i Brief regering d.d. 24 september 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënAntwoorden op vragen commissie over de nieuwe strategische samenwerking Air France- KLM

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 7 november 2019 om 14.00 uur.

  • De minister heeft onlangs geconstateerd dat vragen over de in de zomer van 2017 aangegane nieuwe strategische samenwerking van Air France-KLM met Delta Airlines en China Eastern vooralsnog onbeantwoord waren gebleven.
  • De minister is in deze brief alsnog ingegaan op de destijds door de commissie voorgelegde vragen. Hij merkt daarbij op dat veel vragen inmiddels mogelijk al beantwoord zijn door de Kamerbrief van 29 februari 2019 over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Staat.

  31936 i-664 i Verslag van een schriftelijk overleg over de nieuwe strategische samenwerking Air France- KLM

 • Aanbeveling van de ESRB met betrekking tot de Nederlandse huizenmarkt

  Te behandelen:

  32545 i-109 i Brief regering d.d. 24 september 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënAanbeveling van de ESRB met betrekking tot de Nederlandse huizenmarkt

  Besluit: Reeds behandeld tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen op 2 en 3 oktober 2019.

  • Met deze brief heeft de minister de Kamer een afschrift verstrekt van zijn brief aan de ESRB, waarin hij zijn eerste reactie heeft gegeven op de aanbevelingen. Op latere momenten (vanaf 31 oktober 2020) zal de minster de ESRB nader dienen te informeren over de opvolging van de aanbevelingen.

  32545 i-109 i Aanbeveling van de ESRB met betrekking tot de Nederlandse huizenmarkt

  Bijlage

  Brief van ESRB t.a.v. ESRB aanbeveling

  ESRB recommendation 2019/7

  ESRB aanbeveling

 • Reactie op het verzoek van het lid Van der Linde (VVD) over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen

  Te behandelen:

  31477 i-42 i Brief regering d.d. 2 oktober 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënReactie op het verzoek van het lid Van der Linde, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 26 september 2019, over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen

  Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn, die reeds is aangemeld voor plenaire behandeling, en van het Plan van aanpak witwassen (Kamerstuk 31 477 i, nr. 41 i).

  De inhoud van de brief, voor zover betrekking hebbend op ABN AMRO, is aan de orde geweest tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen.

  31477 i-42 i Reactie op het verzoek van het lid Van der Linde, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 26 september 2019, over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen

 • Reactie op voorstellen van het lid Van der Linde (VVD) ter verbetering van bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

  Te behandelen:

  31477 i-43 i Brief regering d.d. 10 oktober 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënReactie op verzoek commissie over het voorstel van het lid Van der Linde ter verbetering van bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

  Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het Plan van aanpak witwassen (Kamerstuk 31 477 i, nr. 41 i), dat de regering op 30 juni 2019 aan de Kamer heeft gezonden.

  De commissie heeft eerder besloten het Plan van aanpak witwassen te behandelen in samenhang met de Wet verwijzingsportaal bankgegevens en de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn, die reeds zijn aangemeld voor plenaire behandeling.

  31477 i-43 i Reactie op verzoek commissie over het voorstel van het lid Van der Linde ter verbetering van bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

 • Tijdspad toezeggingen negatieve rente

  Te behandelen:

  32013 i-223 i Brief regering d.d. 9 oktober 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënTijdspad toezeggingen negatieve rente

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  32013 i-223 i Tijdspad toezeggingen negatieve rente

 • Toezending toelichtende nota's bij belastingverdragen ter vertrouwelijke kennisgeving

  Te behandelen:

  25087 i-248 i Brief regering d.d. 24 september 2019 - M. Snel, staatssecretaris van FinanciënToezending toelichtende nota's bij belastingverdragen ter vertrouwelijke kennisgeving

  Besluit: Aan de staatssecretaris wordt meegedeeld dat niet langer prijs wordt gesteld op toezending ter vertrouwelijke kennisneming van toelichtende nota's bij (wijzigingen van) belastingverdragen, ten aanzien waarvan een procedure van stilzwijgende goedkeuring is voorzien, in de fase die voorafgaat aan de officiële indiening bij de Kamer.

  • De staatssecretaris gaat in de brief op verzoek van de commissie Financiën in op de vraag waarom de Kamer toelichtende nota's bij (wijzigingen van) belastingverdragen vroegtijdig ter vertrouwelijke kennisneming aan de Kamer worden gezonden.
  • Deze vroegtijdige toezending vloeit voort uit een in 1986 gedane toezegging bij de behandeling van het belastingverdrag met Canada (Kamerstuk 19614, nr. 6).
  • De staatssecretaris stelt de vraag of de commissie deze vroegtijdige toezending nog op prijs stelt.

  2019D41776 Afzien van toezending ter vertrouwelijke kennisname van toelichtende nota's bij belastingverdragen

  25087 i-248 i Toezending toelichtende nota's bij belastingverdragen ter vertrouwelijke kennisgeving

 • Rapportage van fiscale knelpunten van grensarbeiders 2019

  Te behandelen:

  26834 i-46 i Brief regering d.d. 27 september 2019 - M. Snel, staatssecretaris van FinanciënRapportage van fiscale knelpunten van grensarbeiders 2019

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Belasting- en sociale zekerheidspositie van grensarbeiders d.d. 18 december 2019

  26834 i-46 i Rapportage van fiscale knelpunten van grensarbeiders 2019

  Bijlage

  Rapportage van fiscale knelpunten van grensarbeiders 2019

 • Verzoeken rondom CAF 11

  Te behandelen:

  31066 i-530 i Brief regering d.d. 9 oktober 2019 - M. Snel, staatssecretaris van FinanciënVerzoeken rondom CAF 11

  Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg over stopzetten kinderopvangtoeslag.

  De commissie heeft reeds besloten dat dit algemeen overleg zal worden gevoerd kort na ontvangst van het eerste advies van de Adviescommissie uitvoering toeslagen (commissie Donner). De staatssecretaris meldt in deze brief dat hij het advies in oktober verwacht.

  Besluit: Na ontvangst van de kabinetsreactie op het eerste advies van de commissie Donner zal de commissie een besluit nemen over het moment waarop het algemeen overleg wordt gehouden, mede in relatie tot het aangevraagde plenaire debat over de CAF-11 zaak en een mogelijk voorstel tot het organiseren van een rondetafelgesprek.

  31066 i-530 i Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 september 2019, over de CAF-11 zaak over ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen

 • Naar een nieuw internationaal stelsel voor belastingheffing in een digitaliserende economie

  Te behandelen:

  32140 i-60 i Brief regering d.d. 10 oktober 2019 - M. Snel, staatssecretaris van FinanciënNaar een nieuw internationaal stelsel voor belastingheffing in een digitaliserende economie

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 20 november 2019 om 14.00 uur.

  32140 i-60 i Naar een nieuw internationaal stelsel voor belastingheffing in een digitaliserende economie

 • Deelname NFIA in het tax committee van het AmCham

  Te behandelen:

  32637 i-376 i Brief regering d.d. 2 juli 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatDeelname NFIA in het tax committee van het AmCham

  Besluit: Nogmaals aangehouden, in afwachting van beantwoording van schriftelijke vragen van de leden Van Weyenberg en Leijten (2019Z17072).

  • Aangehouden in de vorige procedurevergadering op verzoek van het lid Van Weyenberg (D66).
  • De schriftelijke vragen aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over ambtenaren die deelnemen aan belastingcommissies van lobbyclubs van buitenlandse bedrijven zijn vooralsnog niet beantwoord.

  32637 i-376 i Deelname NFIA in het tax committee van het AmCham

 • Concept Jaarrapportage begrotingscyclus 2018

 • Behandeling Begroting Financiën IX A en B 2020

  Te behandelen:

  35300 i-45 i Rapport/brief Algemene Rekenkamer d.d. 24 september 2019 - A.P. Visser, president van de Algemene RekenkamerAandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen en voortgangsmeter aanbevelingen

  Besluit: Betrekken bij de op te stellen conceptbrief met aanvullende vragen over de begroting Financiën en Nationale Schuld 2020 (zie besluit bij 2019Z18133).

  35300 i-45 i Aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen en voortgangsmeter aanbevelingen

 • Rapport: Inzicht in publiek geld (deel 2); Naar een toekomstbestendige beleidsbegroting

  Te behandelen:

  31865 i-154 i Rapport/brief Algemene Rekenkamer d.d. 12 september 2019 - A.P. Visser, president van de Algemene RekenkamerRapport: Inzicht in publiek geld (deel 2); Naar een toekomstbestendige beleidsbegroting

  Besluit: Conform eerder besluit reeds betrokken bij de Algemene Financiële Beschouwingen.

  Tijdens de vorige procedurevergadering, voorafgaand aan de technische briefing door de Rekenkamer over dit rapport, is besloten het rapport te betrekken bij de Algemene Financiële Beschouwingen en naderhand te besluiten of u een stafnotitie wilt ontvangen.

  Besluit: De staf verzoeken deze publicatie te betrekken in de stafnotitie ter voorbereiding op de brainstorm werkprogramma Rijksuitgaven op woensdag 6 november 2019 van 16.30 uur tot 17.30 uur.

  31865 i-154 i Rapport: Inzicht in publiek geld (deel 2); Naar een toekomstbestendige beleidsbegroting

  Bijlage

  Rapport: Inzicht in publiek geld (deel 2); Naar een toekomstbestendige beleidsbegroting

 • Operatie Inzicht in Kwaliteit/Artikel 3.1 CW

  Te behandelen:

  31865 i-156 i Brief regering d.d. 30 september 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënVoortgangsrapportage Operatie Inzicht in Kwaliteit

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Begroten en verantwoorden, dat nog voor het kerstreces zal worden gehouden.

  De staf zal voorafgaand aan het algemeen overleg een notitie opstellen.

  Besluit: De ministers van Financiën en Economische Zaken en Klimaat verzoeken de eerder toegezegde brief over de relatie tussen de beleidscyclus en indicatoren van brede welvaart uiterlijk in de week voorafgaand aan het algemeen overleg Begroten en verantwoorden aan de Kamer te doen toekomen.

  • Zie verzoek (2019D41669)

  2019D41669 Verzoek inzake brief over de relatie tussen de beleidscyclus en indicatoren van brede welvaart

  31865 i-156 i Voortgangsrapportage Operatie Inzicht in Kwaliteit

  Bijlage

  Monitor CW 3.1

  Departementale initiatieven

  31865 i-155 i Brief regering d.d. 30 september 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënReactie op het rapport van de rapporteurs voor de Operatie Inzicht in Kwaliteit over de toepassing van artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Begroten en verantwoorden.

  31865 i-155 i Reactie op het rapport van de rapporteurs voor de Operatie Inzicht in Kwaliteit over de toepassing van artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016

 • Toelichting op rapport 'Onderbouwing van beleid' in overige vaste en algemene Kamercommissies

 • Behandelschema Najaarsnota 2019 en suppletoire begrotingen

 • Negatieve rentevergoedingen over onderpand

  Te behandelen:

  35300-IX i-i Brief regering d.d. 4 oktober 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënNegatieve rentevergoedingen over onderpand

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  35300-IX i-i Negatieve rentevergoedingen over onderpand

 • Aanbevelingslijst van vier personen voor een collegelid in buitengewone dienst van de Algemene Rekenkamer

  Te behandelen:

  34153 i-i Rapport/brief Algemene Rekenkamer d.d. 10 oktober 2019 - A.P. Visser, president van de Algemene RekenkamerAanbevelingslijst van vier personen voor een collegelid in buitengewone dienst van de Algemene Rekenkamer

  Besluit: Over de werkwijze m.b.t. het vaststellen van een voordracht is reeds eerder besloten (zie de noot).

  Deze brief bevat een aanbevelingslijst van vier personen in volgorde van voorkeur voor vervulling van de vacature voor een collegelid in buitengewone dienst van de Algemene Rekenkamer. De Kamer draagt naar aanleiding hiervan drie personen voor aan de regering, eveneens in volgorde van voorkeur. De Kamer is hierbij niet gebonden aan de aanbevelingslijst van de Algemene Rekenkamer. Het voorgenomen schema voor de verdere behandeling is als volgt:

  • Donderdag 17 oktober 2019 ontvangt een werkgroep bestaande uit leden van de commissie Financiën een toelichting op de aanbevelingslijst door de Algemene Rekenkamer.
  • Maandag 11 en dinsdag 12 november 2019 spreekt een werkgroep met door haar genodigde personen en besluit de werkgroep over een ontwerpvoordracht aan de commissie Financiën.
  • Woensdag 20 november besluit de commissie in de procedurevergadering over een conceptvoordracht aan de Kamer.
  • In week 48 of 49 besluit de Kamer over een voordracht aan de regering.
  • De benoeming geschiedt bij koninklijk besluit uit de drie personen voorgedragen door de Kamer.

  34153 i-i Aanbevelingslijst van vier personen voor een collegelid in buitengewone dienst van de Algemene Rekenkamer

 • Focusonderwerpen Verantwoording 2019

  Te behandelen:

  31865 i-158 i Rapport/brief Algemene Rekenkamer d.d. 10 oktober 2019 - A.P. Visser, president van de Algemene RekenkamerFocusonderwerpen Verantwoording 2019

  Besluit: Desgewenst betrekken bij het periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer op dinsdag 19 november 2019.

  31865 i-158 i Focusonderwerpen Verantwoording 2019

 • Uitkomst en vervolg Accountability Hack 2019

 • Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Details

  Brieven Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van BuHa-OS, EZK, Defensie, I&W, LNV, BZK, SZW, OCW, VWS en J&V

  Te behandelen:

  28101 i-16 i Rapport/brief Algemene Rekenkamer d.d. 26 september 2019 - A.P. Visser, president van de Algemene RekenkamerRapport Diversiteit in vaste adviescolleges van de regering

  Besluit: Ter informatie.

  •Voortouwcommissie: BiZa

  •Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 3 oktober 2019

  •Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Rijksdienst

  28101 i-16 i Rapport Diversiteit in vaste adviescolleges van de regering

  Bijlage

  Rapport Diversiteit in vaste adviescolleges van de regering

 • Plaatsing van deposito's in het buitenland

  Te behandelen:

  21501-07 i-1628 i Brief regering d.d. 27 september 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënBeantwoording vraag van het lid Omtzigt, gesteld tijdens het Algemeen Overleg van 24 september 2019, over plaatsing van deposito's in het buitenland

  Besluit: Desgewenst betrekken bij VAO Effecten van het ECB-beleid.

  21501-07 i-1628 i Beantwoording vraag van het lid Omtzigt, gesteld tijdens het Algemeen Overleg van 24 september 2019, over plaatsing van deposito's in het buitenland

 • Fiche: Governanceraamwerk begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen (BICC)

  Te behandelen:

  22112 i-2825 i Brief regering d.d. 27 september 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenFiche: Governanceraamwerk begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen (BICC)

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vastgesteld op dinsdag 29 oktober 2019 te 14.00 uur.

  Dit fiche over het raamwerk voor de governance van het begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen (BICC) werd aangekondigd in de op 26 september 2019 toegezonden geannoteerde agenda van de Eurogroepvergadering op 9 oktober. In het ter voorbereiding van die vergadering met de minister van Financiën gevoerde algemeen overleg Ecofin/Eurogroep op 1 oktober is uitgebreid over het BICC en de governance gesproken.

  22112 i-2825 i Fiche: Governanceraamwerk begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen (BICC)

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Reactie op het consultatiedocument ‘Draft Guidelines on loan origination and monitoring’ van de Europese Bankenautoriteit (EBA)

  Te behandelen:

  32013 i-222 i Brief regering d.d. 4 oktober 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënReactie op het consultatiedocument ‘Draft Guidelines on loan origination and monitoring’ van de Europese Bankenautoriteit (EBA)

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vastgesteld op dinsdag 29 oktober 2019 te 14.00 uur.

  32013 i-222 i Reactie op het consultatiedocument ‘Draft Guidelines on loan origination and monitoring’ van de Europese Bankenautoriteit (EBA)

  Bijlage

  Reactie op het consultatiedocument ‘Draft Guidelines on loan origination and monitoring’ van de Europese Bankenautoriteit (EBA)

 • Lijst nieuwe EU-voorstellen 2019, week 39 (FIN) 2019

  Te behandelen:

  2019Z18827 Lijst met EU-voorstellen d.d. 3 oktober 2019 - A.H.M. Weeber, griffierLijst nieuwe EU-voorstellen 2019, week 39 (FIN) 2019

  Besluit: Behandelvoorstel in de noot volgen.

  COM (2019) 423 Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de Commissie van Beheer van de Internationale Overeenkomst inzake de harmonisatie van de goederencontroles aan de grenzen

  Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen

  Noot: Dit besluit bepaalt het standpunt dat namens de Unie in de bij de Internationale Overeenkomst inzake de harmonisatie van de goederencontroles aan de grenzen (de harmonisatieovereenkomst) opgerichte Commissie van Beheer moet worden ingenomen. De harmonisatieovereenkomst strekt ertoe door middel van de harmonisatie (waar passend) van de verschillende grenscontroles die op het goederenverkeer worden toegepast, de internationale handel te vergemakkelijken en op die manier te ontwikkelen.

  2019D39161 Lijst nieuwe EU-voorstellen 2019, week 39 (FIN) 2019

 • Voorstel van het lid Leijten (SP) voor een gesprek met de voorzitter van de begeleidingscommissie van het onderzoek naar ondermijning en corruptie in de haven van Rotterdam

  Details

  Besluit: het voorstel is, bij afwezigheid van mevrouw Leijten, aangehouden.

 • Voorstel van het lid Lodders (VVD) voor een werkbezoek aan de Belastingdienst

  Details

  Besluit: De commissie stemt in met het voorstel van mevrouw Lodders om een werkbezoek te brengen aan de Belastingdienst en verzoekt de commissiestaf een voorstel daarvoor uit te werken.

 • Uitkomst belangstellingsinventarisatie werkbezoek aan Parijs (8 t/m 10 januari 2020)

  Details

  Besluit: De leden De Vries (VVD) en Snels (GL) zullen de aan hun fracties toekomende plaatsen in de delegatie voor het werkbezoek aan Parijs innemen. De fractie van D66 laat nog weten of, en zo ja door wie, haar plaats in de delegatie wordt ingenomen. De fracties van PvdA en PVV zien af van deelname.

  Noot: Op 4 juli 2019 heeft de commissie Financiën ingestemd met het voorstel om met de commissie Europese Zaken (EUZA) een gezamenlijk werkbezoek aan Parijs te brengen.

  Uit de inventarisatie onder de leden van de beide commissies is gebleken dat voldoende belangstelling bestaat om het werkbezoek doorgang te laten vinden. De staven van de commissies zullen een nader programma voor het werkbezoek uitwerken en ter instemming aan de commissies voorleggen.

 • Aangepast voorstel van de leden Slootweg (CDA), Snels (GL) en Bruins (CU) voor een seminar Markt en moraal: hoe richten we de markten van morgen in?

 • Overzicht van plenaire activiteiten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 11 oktober)

  Details

  Besluit: ter informatie.

  • a) 
   Wetgeving

  week 45 (5, 6 en 7 november)

  35 238 i - Wet verwijzingsportaal bankgegevens

  35 245 i - Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

  week 46 (12, 13 en 14 november)

  35 302 i e.a. - Pakket Belastingplan 2020 (wetgevingsoverleggen op 28 oktober en 4 november)

  34 789 i - Wet uitvoering verordening financiële benchmarks

  week 47 (19, 20 en 21 november)

  35 205 i - Wet vliegbelasting

  35 216 i - Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

  Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:

  34 661 i - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)

  • b) 
   Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten
  • 14. 
   Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
  • 24. 
   Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (minister Financiën
  • 29. 
   Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (minister Financiën)
  • 48. 
   Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister Financiën, minister SZW)
  • 71. 
   Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (minister Financiën, staatssecretaris Financiën)
  • 78. 
   Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (staatssecretaris Financiën)
  • 92. 
   Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister van Financiën)
  • 95. 
   Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
  • 102. 
   Debat over de CAF-11 zaak over ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
  • 103. 
   Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (minister Financiën)
  • 109. 
   Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen (Van der Linde) (minister Financiën)
  • c) 
   Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties
  • 44. 
   Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, staatssecretaris I&W)
  • 49. 
   Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
  • d) 
   Tweeminutendebatten (VAO's/VSO's):

  week 45 (5, 6 en 7 november)

  • VAO Effecten van het ECB-beleid (AO gehouden op 24/09)

  week 46 (12, 13 en 14 november)

  • VAO Belastingdienst (AO gehouden op 25/09)
 • Commissieactiviteiten

  Details

  Besluit: ter informatie.

  Wetgevingsoverleggen

  ma 28 oktober 2019, 11.00-19.00 en ma 04 november 2019, 11.00-23.00

  • Pakket Belastingplan 2020
  • 35241 i Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking
  • 35255 i Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige constructies

  Reeds geplande algemeen overleggen (AO's)

  wo 06 november 2019 10.15 - 13.15 - AO Eurogroep/Ecofinraad

  wo 06 november 2019 13.30 - 14.30 - AO Kabinetsappreciatie van de Voorlichting Raad van State en Communicatie Europese Commissie inzake de verdieping van de EMU

  do 14 november 2019 10.15 - 12.15 - AO Toekomst van de Volksbank

  do 21 november 2019 10.15 - 13.15 - AO Staatsdeelnemingen

  wo 27 november 2019 13.30 - 16.30 - AO Eurogroep/Ecofinraad

  do 12 december 2019 17.00 - 18.30 - AO Toepassing van de witte loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen

  wo 18 december 2019 10.00 - 13.00 - AO Belasting- en sociale zekerheidspositie van grensarbeiders

  wo 15 januari 2020 10.15 - 13.15 - AO Financiële markten

  Nog niet geplande AO's waartoe de commissie heeft besloten

  AO Accountancy

  AO Autobelastingen

  AO Begroten en verantwoorden

  AO Belastingontwijking

  AO Europese btw

  AO ICT Belastingdienst/Douane

  AO Operationele gevolgen Brexit voor de Belastingdienst/ Douane

  AO Stopzetten kinderopvangtoeslag

  AO Revolverende fondsen

  Overige commissieactiviteiten

  do 17 oktober 10.15 - 11.00 - Besloten toelichting Algemene Rekenkamer op aanbevelingslijst vacature buitengewoon collegelid

  di 29 oktober 2019 16.30 - 18.00 - Besloten technische briefing Rulings met Nike

  wo 30 oktober 2019 13.30 - 15.30 - Rondetafelgesprek langetermijnwaardecreatie

  do 31 oktober 2019 13.00 - 14.00 - Besloten gesprek met de Tijdelijke Commissie Integriteit Belastingdienst

  di 19 november 2019 17.30 - 19.00 - Periodiek overleg met het college van de Algemene Rekenkamer (bij de Rekenkamer)

 • Procedurevergaderingen van de commissie Financiën in 2020

  Details

  Besluit: ter informatie.

  De procedurevergaderingen van de commissie Financiën in de periode na het kerstreces tot aan het zomerreces 2020 worden gehouden op de volgende dagen:

  wo 22-01-2020 - 15.30 tot 16.30 uur

  wo 05-02-2020 - 15.30 tot 16.30 uur

  wo 19-02-2020 - 15.30 tot 16.30 uur

  wo 11-03-2020 - 15.30 tot 16.30 uur

  wo 25-03-2020 - 10.00 tot 11.00 uur

  wo 08-04-2020 - 15.30 tot 16.30 uur

  wo 22-04-2020 - 15.30 tot 16.30 uur

  wo 20-05-2020 - 15.30 tot 16.30 uur

  wo 03-06-2020 - 15.30 tot 16.30 uur

  wo 17-06-2020 - 15.30 tot 16.30 uur

  wo 01-07-2020 - 15.30 tot 16.30 uur

 • Toezichthouderregeling DNB in verband met de introductie van een minimumvloer voor risicogewichten van hypotheekleningen in Nederland

  Te behandelen:

  32545 i-110 i Brief regering d.d. 15 oktober 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënToezichthouderregeling DNB in verband met de introductie van een minimumvloer voor risicogewichten van hypotheekleningen in Nederland

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op donderdag 7 november 2019 om 14.00 uur.

  32545 i-110 i Toezichthouderregeling DNB in verband met de introductie van een minimumvloer voor risicogewichten van hypotheekleningen in Nederland

  Bijlage

  Consultatieversie Regeling risicoweging hypothecaire leningen

 • Voorhangprocedure tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 met betrekking tot renseigneringsbepalingen

  Te behandelen:

  31066 i-531 i Brief regering d.d. 15 oktober 2019 - M. Snel, staatssecretaris van FinanciënConceptbesluit tot wijziging of invoering van enkele bepalingen die zien op de renseignering van gegevens door bepaalde aangewezen administratieplichtigen aan de Belastingdienst

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  De voorhang van deze wijziging van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting is gebaseeerd op artikel 10.8, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001, op grond waarvan een algemene maatregel van bestuur als hier aan de orde ten minste vier weken voordat de regeling wordt vastgesteld aan de Staten-Generaal moet worden toegezonden.

  31066 i-531 i Conceptbesluit tot wijziging of invoering van enkele bepalingen die zien op de renseignering van gegevens door bepaalde aangewezen administratieplichtigen aan de Belastingdienst

  Bijlage

  Conceptbesluit tot wijziging of invoering van enkele bepalingen die zien op de renseignering van gegevens door bepaalde aangewezen administratieplichtigen aan de Belastingdienst

 • Advies parlementair advocaat over vermogensrendementsheffing box 3

Bijlagen


1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Financiën (FIN)

Deze Tweede Kamercommissie i houdt zich bezig met de hoofdlijnen van het financieel-economisch beleid die horen bij het ministerie van Financiën i.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

3.

Meer over...