Uitbreiding, Transparantie op de agenda van voorbereiding op Europese Raad - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 4 augustus 2020
kalender

Uitbreiding, Transparantie op de agenda van voorbereiding op Europese Raad

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer) i, gepubliceerd op maandag 3 juni 2019.

Op donderdag 6 juni debatteren de woordvoerders Europese Zaken met de minister van Buitenlandse Zaken ter voorbereiding van de Raad Algemene Zaken (RAZ) op 18 juni aanstaande. Deze RAZ bereidt de formele Europese Raad (ER) voor die op 20-21 juni gepland staat. Deze ER zal in het teken staan van de vaststelling van de Strategische Agenda, waarin de ER prioriteiten identificeert voor de komende zitingsperiode om daarmee sturing te geven aan de nieuwe Europese Commissie.

Naast deze voorbereiding staat het uitbreidingsdossier op de agenda van de RAZ. De Raad zal naar verwachting conclusies aannemen over de landenrapportages van Turkije, Montenegro, Servië, Noord-Macedonië, Albanië en Kosovo, die de Europese Commissie op 29 mei 2019 presenteerde.

Ook de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027, de nieuwe EU-begroting en transparantie staan op de agenda van deze RAZ. Het kabinet zal deze Raad een non-paper over transparantie presenteren. Het stuk is een herziening van het non-paper uit 2015 en heeft als doel modernisering van het transparantiebeleid op de agenda van de instellingen te zetten.

  • 06/06: Algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 18 juni 2019