VVD Bente Becker - Schriftelijke vragen van de leden Becker en van Wijngaarden (beide VVD) aan de staatssecretaris en de minister van justitie en veiligheid over het bericht ‘meer migranten claimen slachtoffer van mensenhandel te zijn.’

Met dank overgenomen van B. (Bente) Becker i, gepubliceerd op woensdag 24 april 2019, 2:49.

Schriftelijke vragen van de leden Becker en van Wijngaarden (beide VVD) aan de staatssecretaris en de minister van justitie en veiligheid over het bericht ‘meer migranten claimen slachtoffer van mensenhandel te zijn.’

 • 1. 
  Kent u het bericht “meer migranten claimen slachtoffer van mensenhandel te zijn?”(1)
 • 2. 
  Is het juist dat steeds meer Afrikaanse migranten claimen slachtoffer te zijn van mensenhandel en zo ja: kunt u cijfers geven van het jaarlijks aantal mensen per land van herkomst dat claimt slachtoffer van mensenhandel te zijn in de afgelopen 10 jaar?
 • 3. 
  Kunt u aangeven in hoeveel procent van de gevallen het gaat om mensen die eerder in een ander Europees land waren en bij wie door de bewering “mensenhandel” de Dublinclaim op dat andere land wordt opgeheven?
 • 4. 
  Welk beroep legt de toename van het aantal beweringen dat sprake is van mensenhandel op de beschikbare capaciteit van justitie, recherche en slachtofferhulp? Is het geschetste beeld in het artikel juist dat de aanpak van mensenhandel vastloopt door de snelle toename? Zo ja, wat is hiertegen uw aanpak?
 • 5. 
  In hoeveel gevallen per jaar stelt u vast dat het verhaal bij een asielaanvraag over mensenhandel niet juist is of zelfs om fraude gaat en welke gevolgen worden hieraan verbonden? In hoeveel gevallen wordt overgegaan tot aangifte tegen de valse aanvraag en welke gevolgen zijn er per geval voor de asielaanvraag en het recht op verblijf?
 • 6. 
  Is het de uniforme werkwijze van politie en justitie om geen aangifte van mensenhandel op te nemen als nadere details niet worden gegeven en zo nee, bent u bereid dit te overwegen?

7.Heeft u internationaalrechtelijk gezien de mogelijkheid de regelgeving dusdanig te wijzigen dat de Dublin-claim op het andere land niet vervalt bij een bewering dat sprake is van mensenhandel, zodat dit geen reden meer is om hierover te liegen? Zo ja, bent u bereid dat te overwegen?