Gesprek met Noord-Macedonie over toetreding EU en NAVO - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 20 september 2020
kalender

Gesprek met Noord-Macedonie over toetreding EU en NAVO

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer) i, gepubliceerd op woensdag 24 april 2019.

Europese Zaken

De commissies Europese Zaken en Buitenlandse Zaken ontvangen op woensdag 24 april de minister van Buitenlandse Zaken van Noord-Macedonië, de heer Nikola Dimitrov. De minister brengt een bezoek aan Nederland en ook de Tweede Kamer om te spreken over het perspectief van zijn land op toetreding tot de NAVO i en de Europese Unie i. Nieuwe stappen in de toetredingsprocedures werden in het verleden geblokkeerd vanwege het naamsdispuut met Griekenland. Nu dat geschil is bijgelegd en een akkoord is bereikt over de nieuwe naam ‘Noord-Macedonië’ lijkt er een nieuw momentum te ontstaan.

Voor wat betreft de NAVO wordt het toetredingsverdrag in het kader van de parlementaire goedkeuringsprocedure momenteel behandeld door de commissie Buitenlandse Zaken. Waar het gaat om EU-lidmaatschap is Noord-Macedonië reeds kandidaat-lid; in juni zal de Raad van de Europese Unie i een besluit nemen over het openen van toetredingsonderhandelingen. Daarvoor dient het land aan een aantal voorwaarden te voldoen, zoals voldoende voortgang in hervormingen van het openbaar bestuur, democratisch bestel, rechtsstaat en rechtspraak. Ook deze elementen zullen in het gesprek met de minister in de Kamer aan de orde kunnen komen.

  • 24/04: Gesprek met Noord-Macedonië