Europese 'Magnitsky' sancties

Met dank overgenomen van M.R. (Marietje) Schaake i, gepubliceerd op donderdag 14 maart 2019, 2:30.

Buitenlandse zaken Magnitsky Act sancties Vandaag roept het Europees Parlement Federica Mogherini en de Europese lidstaten op, om vaart te maken met een EU-mensenrechtensanctieregime. D66 Europarlementariër Marietje Schaake is sinds 2011 betrokken bij de totstandkoming van dergelijke Europese wetgeving. Zij is blij dat het Parlement deze stap neemt, om individuele mensenrechtenschenders verantwoordelijk te kunnen houden. Schaake: 'Onlangs werd door de regeringen van EU lidstaten al de mogelijkheid gecreëerd om individuele sancties op te leggen voor cyberaanvallen en het gebruik van chemische wapens. Het uitblijven van gecoördineerde Europese gevolgen na de moord op de Saoedische journalist Khashoggi laat zien dat grove mensenrechtenschendingen ook op dat lijstje thuis horen.' Het is onbestaanbaar dat moordenaars van journalisten, verkrachtende militieleiders, of andere mensenrechtenschenders blijven winkelen in Parijs of op het terras zitten in Amsterdam, terwijl hun kinderen naar de beste Europese scholen gaan. Door tegoeden op Europese bankrekeningen te bevriezen, en hen de toegang tot Europa te ontzeggen, verbinden we duidelijke consequenties aan mensenrechtenschendingen overal ter wereld.' Naleving bestaande sancties Schaake verwelkomt de inzet van de Nederlandse regering in dezen, die Europese mensenrechtensancties in de Europese Raad agendeerde, maar benadrukt dat het naleven van reeds bestaande sancties ook aan verbetering toe is. Het opleggen van sancties wordt op Europees niveau besloten terwijl de naleving van die sancties bij de lidstaten ligt. Dat zorgt voor blinde vlekken en nalatigheid. Schaake: ´We zien dat het toezicht op die naleving flink te kort schiet. De Italiaanse autoriteiten nodigden een hooggeplaatste Syriër op de Europese sanctielijst uit in Rome, Nederlandse bedrijven assisteerden in de bouw van de omstreden brug tussen Rusland en de Krim en de Belgische douane lag te slapen toen bestanddelen voor chemische wapens vanuit de Antwerpse haven naar Syrië werden verscheept. Sancties, en daarmee ons buitenlandbeleid, zijn zo sterk als de zwakste schakel. Straffeloosheid ondermijnt onze geloofwaardigheid. Betere afspraken, naleving, óók door Nederland, en een Europees toezichts-mechanisme zijn daarom essentieel.'