Goedkeuring voor meer efficiŽntie en transparantie in het Europees Parlement - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 30 maart 2020
kalender

Goedkeuring voor meer efficiŽntie en transparantie in het Europees Parlement

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP)†i, gepubliceerd op donderdag 31 januari 2019.

Op donderdag heeft het Europees Parlement†i veranderingen van zijn interne regels goedgekeurd die zorgen voor meer efficiŽntie en transparantie.

De belangrijkste hervormingen hebben betrekking op de gedragsregels van de EuroparlementariŽrs (inclusief transparantiemaatregelen en regels voor het voorkomen van psychologische of seksuele intimidatie) en parlementaire vragen aan de Raad van de Europese Unie†i en de Europese Commissie†i.

De aanpassingen werden goedgekeurd met 496 stemmen voor, 114 tegen en 33 onthoudingen.

Meer transparantie

De sleutelfiguren in het wetgevingsproces - rapporteurs, schaduwrapporteurs en commissievoorzitters - moeten online openbaarheid geven over alle geplande vergaderingen met belangenvertegenwoordigers die vallen onder de reikwijdte van het Transparantieregister. Andere EP-leden worden aangemoedigd om ook al hun geplande vergaderingen met belangenvertegenwoordigers online te publiceren. De website van het Europees Parlement moet technisch worden aangepast om ervoor te zorgen dat EuroparlementariŽrs informatie kunnen publiceren over het gebruik van de Algemene Onkostenvergoeding.

Gedragsregels

De nieuwe regels stellen dat EP-leden zich moeten onthouden van ďonjuist gedragĒ (zoals het tonen van banners bij plenaire vergaderingen), ďbeledigend taalgebruikĒ (bijvoorbeeld smaad, haatzaaiing of het aanzetten tot discriminatie) en psychologische of seksuele intimidatie. De Gedragsregels van het Europees Parlement worden als bijlage toegevoegd aan de Reglementen van Orde en EuroparlementariŽrs moeten in een geschreven verklaring beloven deze te respecteren. Een weigering om deze verklaring te ondertekenen kan ertoe leiden dat een EP-lid wordt weerhouden van het innemen van een hogere positie zoals die van rapporteur, vertegenwoordiger van het EP in een trialoog of officiŽle delegatie. Een serieuze schending van de regels door een ParlementariŽr kan leiden tot sancties.

Europese politieke partijen en stichtingen

Volgens de verdragen ďdragen de politieke partijen op Europees niveau bij tot de vorming van een Europees politiek bewustzijn en tot de uiting van de politieke wil van de burgers van de Unie.Ē Een organisatie moet voldoen aan specifieke voorwaarden om te kwalificeren als een Europese politieke partij of een Europese stichting. Volgens de nieuwe regels kan een groep van ten minste 50 burgers het Europees Parlement verzoeken de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen te vragen om te verifiŽren of een bepaalde Europese politieke partij of stichting voldoet aan deze voorwaarden.

De hervorming betreft ook maatregelen over parlementaire vragen en met name interpellaties naar de Raad van de EU, de Europese Commissie, Commissieconsultaties over vertrouwelijke informatie, regels over vaste Commissies, stemmingen over amendementen en de regel met betrekking tot parlementaire intergroepen.

Quote

Rapporteur Richard Corbett (S&D, Verenigd Koninkrijk): ďDeze hervormingen van de interne regels van het Europees Parlement zijn een volgende stap in het proces dat het parlement meer effectief, efficiŽnt en transparant maakt. Het komt voort uit de eerste ervaringen naar aanleiding van de algemene herziening van de reglementen, aangenomen in December 2016.Ē

Vervolgstappen

De aangenomen veranderingen zullen ingaan op de eerste dag van de volgende deelsessie na de instemming, in dit geval 11 februari 2019. Dit is met uitzondering van enkele voorzieningen die gaan over het gedrag van EuroparlementariŽrs, bestaande commissies en ambtsdragers van de commissie. Deze zullen in werking treden bij de opening van de volgende plenaire termijn op 2 juli 2019.