35130 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Rijkswet inperking gevolgen Brexit

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 30 januari 2019 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Sjoerdsma (D66) i, Asscher (PvdA) i, Van Raan (PvdD) i, Van Rooijen (50PLUS) i en Azarkan (DENK) i en werd laatstelijk verdedigd door de Tweede Kamerleden Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo (50PLUS) i, Van Wijngaarden (VVD) i en Van Ojik (GL) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is een uitzondering te creëren op enkele bepalingen uit de Rijkswet op het Nederlanderschap, teneinde te voorzien in een verruiming van de mogelijkheid van een meervoudige nationaliteit voor Nederlanders die ten tijde van de Brexit woonachtig zijn in het Verenigd Koninkrijk.

1.

Volledige titel

Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties ingediend.

4.

Documenten

(64 stuks)

2 29 januari 2019, geleidende brief, nr. 1     KST351301
Geleidende brief - Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit)
 
2 29 januari 2019, voorstel van wet, nr. 2     KST351302
Voorstel van Rijkswet - Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit)
 
2 29 januari 2019, memorie van toelichting, nr. 3     KST351303
Memorie van toelichting - Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit)
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.