Debat in EP met premier Viorica Dăncilă over het Roemeense voorzitterschap - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 30 september 2020
kalender

Debat in EP met premier Viorica Dăncilă over het Roemeense voorzitterschap

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op woensdag 16 januari 2019.

Volgens de Roemeense premier Dăncilă ligt de focus van het Roemeense voorzitterschap op competitiviteit, digitalisering en de bescherming en veiligheid van Europese burgers.

In de komende zes maanden mikt het Roemeense voorzitterschap op een versterkte politieke en economische cohesie tussen de lidstaten. Daarnaast wil het de verschillen in ontwikkeling tussen de onderlinge Europese regio’s verkleinen, en de economische en digitale groei ondersteunen met daarbij speciale aandacht voor de Europese industrie.

Andere prioriteiten voor het Roemeense voorzitterschap in de komende maanden zijn een verbeterde bescherming van burgers in de virtuele - digitale - ruimte, een versterking van de Europese buitengrenzen en het coherent beheer van migratiestromen. Inzake migratie mikt Roemenië op een betere samenwerking tussen enerzijds landen van herkomst en anderzijds transitlanden. Verder wil de Roemeense regering het ambt van Europese Openbare Aanklager niet enkel uitbouwen, maar tevens het mandaat ervan versterken, zodat ook terroristische activiteiten eronder vallen.

Premier Dăncilă benadrukte dat de Roemeense regering zich inzet om vooruitgang te boeken inzake de uitbreiding van de EU - vooral naar landen in de Westelijke Balkan - en dat zij de gedeelde Europese waarden hoog in het vaandel zal dragen.

Als antwoord verklaarden verscheidene parlementsleden dat zij bereid zijn om met het Roemeense voorzitterschap samen te werken en vooruitgang te boeken inzake belangrijke wetgevende dossiers. Daarnaast willen zij dat de Roemeense regering meer inspanningen levert om de Europese waarden te promoten door een politiek stabieler klimaat te creëren en consequent te zijn in haar handelingen.

Bekijk fragmenten van de verklaringen in het Parlement via onderstaande links: