Kroatisch voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2020 (Kroatisch voorzitterschap) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 4 april 2020
kalender

Kroatisch voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2020 (Kroatisch voorzitterschap)

Met dank overgenomen van Europa Nu.
vlag van Kroati√ę
Bron: © PDC

Van 1 januari tot en met 30 juni 2020 vervult KroatiŽ het voorzitterschap†i van de Raad van de Europese Unie. KroatiŽ volgt hiermee Finland†i op. KroatiŽ is voor het eerst voorzitter van de Raad: het land trad in 2013 toe tot de EU en draait sindsdien mee in het roulerend systeem van voorzitterschappen.

De prioriteiten van het Kroatisch voorzitterschap sluiten aan bij de gemeenschappelijke doelen van een zogenoemde trojka†i, die KroatiŽ samen met RoemeniŽ†i en Finland vormt. Die doelen zijn onder meer gericht op het versterken van het vertrouwen van burgers in de EU, een toekomstgericht klimaatbeleid en het versterken van de rol van de EU op het wereldtoneel.

Verder krijgt KroatiŽ tijdens het voorzitterschap naar verwachting te maken met de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU (brexit†i).

1.

Prioriteiten Kroatisch voorzitterschap

Het motto van het Kroatische voorzitterschap is: een sterk Europa in een wereld vol uitdagingen.

De prioriteiten zijn:

  • een Europa dat ontwikkelt: evenwichtige en duurzame ontwikkeling van de Unie en haar lidstaten
  • een Europa dat verbindt: versterking van de netwerkeconomie en het benutten van mogelijkheden
  • een Europa dat beschermt: veiligheid voor de Unie en haar burgers
  • een invloedrijk Europa: de EU als wereldleider en sterke partner voor buren

Werkzaamheden

Concreet zullen de werkzaamheden van het Kroatisch voorzitterschap worden toegespitst op de volgende zaken:

2.

Meer informatie