35094 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Interimwet veedichte gebieden

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 28 november 2018 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Futselaar (SP) i, Bromet (GL) i en Moorlag (PvdA) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat dat in sommige gebieden de kwaliteit van de fysieke leefomgeving onder druk staat als gevolg van de omvang van de veehouderij en dat het daarom wenselijk is dat het provinciebestuur met het oog op de kwaliteit en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving regels kan stellen over de omvang van de veehouderij in die gebieden.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Futselaar, Bromet en Moorlag houdende regels voor de regulering van aantallen landbouwhuisdieren en aantallen veehouderijlocaties in veedichte gebieden (Interimwet veedichte gebieden)

2.

Documenten

(5 stuks)

2 27 november 2018, geleidende brief, nr. 1     KST350941
Geleidende brief
 
2 27 november 2018, voorstel van wet, nr. 2     KST350942
Voorstel van wet
 
2 27 november 2018, memorie van toelichting, nr. 3     KST350943
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.