Bundel 11: Een goede raad

Bundel 11 Een goede raad

Deze in 2018 uitgekomen bundel van het Montesquieu Instituut staat in het teken van de lokale democratie. De 11e bundel uit de Montesquieu reeks gaat in op de uitdagingen waar de gemeenten anno 2018 voor staan. Daartoe wordt niet alleen een balans opgemaakt van de stand van de lokale democratie na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, maar wordt ook vooruit geblikt op de komende periode.

In alle bijdragen is het accent komen liggen op de democratische inbedding, de rol van de gemeenteraden en de legitimiteit van het lokale bestuur. Daar zitten kennelijk de risico’s, knelpunten, oplossingsrichtingen en uitdagingen voor de gemeenten.

Meerdere deskundigen droegen bij aan deze bundel. De eindredactie werd gevoerd door Aalt Willem Heringa en Jan Schinkelshoek.

1.

Inhoudsopgave

Gemeenten: minder, maar zwaarder

Voorwoord

Aalt Willem Heringa i & Jan Schinkelshoek i

Duurt het nog lang?

Een eerste verkenning van de verklaring van de duur van lokale formaties in 2018

Simon Otjes i

Terugkeer van de lokale partij

Verkenning op een nauwelijks ontgonnen terrein

Gerrit Voerman i en Simon Otjes i

Volwaardige gemeenten of veredelde rijkskantoren?

Kansen en bedreigingen voor de zelfstandigheid van gemeenten

Hans Engels i

Burgerparticipatie op gemeentelijk niveau

Overzicht van recente ontwikkelingen

J. Westerweel en M.J. Cohen i

Intergemeentelijke samenwerking?

Risico’s, democratisch deficit, voordelen, onontkoombaarheid

Marcel Boogers i

‘In beginsel van onderop’

Lokale democratie en gemeentelijke herindeling

J.L.W. Broeksteeg i

Uitdaging: Omgevingswet

Oplossingsrichtingen & valkuilen voor gemeenten

Manon Fokke i

‘Meer dan pragmatische oplossingen’

Ervaringen van een wethouder

Interview met Tom de Bruijn i, opgetekend door Svenne Groeneweg

‘Je moet een mensenmens zijn’

Ervaringen van een burgemeester

Interview met Liesbeth Spies i, opgetekend door Yasmine Hassan

Zorg om de lokale democratie

Epiloog

Aalt Willem Heringa i & Jan Schinkelshoek i

2.

Digitale versie

Heeft u belangstelling voor deze bundel? Download dan de digitale versie van Een goede raad.

3.

Meer informatie

Het Montesquieu Instituut publiceert met regelmaat bundels romdom een bepaald thema. Een overzicht van alle verschenen bundels is te vinden op de pagina Montesquieu Reeks