35039 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Verbod van bepaalde islamitische uitingen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 25 september 2018 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Wilders (PVV) i en De Graaf (PVV) i.

 

In dit initiatiefwetsvoorstel stellen de leden Wilders en De Graaf (beiden PVV) dat de bedreiging die de islam vormt voor de Nederlandse rechtsstaat een effectief verbod op islamitische uitingen rechtvaardigt. Op die manier kan de Nederlandse democratische rechtsstaat worden beschermd. Het voorstel is noodzakelijk en van essentieel belang om het islamitische gevaar dat Nederland bedreigt te neutraliseren. Het is de plicht van de Nederlandse overheid om de rechtsstaat, de democratie, de vrijheden en veiligheid te beschermen tegen een vijandige politieke veroveringsideologie, die historisch en mondiaal bewezen heeft slechts één doel te hebben: het islamiseren van de wereld en het onderwerpen van alle volkeren.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Wilders en De Graaf betreffende het verbod van bepaalde islamitische uitingen

2.

Documenten

(14 stuks)

2 22 september 2018, geleidende brief, nr. 1     KST350391
Geleidende brief
 
2 22 september 2018, voorstel van wet, nr. 2     KST350392
Voorstel van wet
 
2 22 september 2018, memorie van toelichting, nr. 3     KST350393
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.