Roemeens voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2019 (Roemeens voorzitterschap) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 7 april 2020
kalender

Roemeens voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2019 (Roemeens voorzitterschap)

Met dank overgenomen van Europa Nu.
EU and Romanian flags
Bron: European Commission

Van 1 januari tot en met 30 juni 2019 vervulde RoemeniŽ†i het voorzitterschap†i van de Raad van de Europese Unie†i. RoemeniŽ volgde hiermee Oostenrijk†i op. RoemeniŽ was voor het eerst voorzitter van de Raad; het land is in 2007 lid geworden van de Europese Unie.

De prioriteiten van het Roemeens voorzitterschap sloten aan bij de gemeenschappelijke doelen van een zogenoemde trojka†i, die RoemeniŽ samen met Finland en KroatiŽ vormt. Die doelen waren onder meer gericht op het versterken van het vertrouwen van burgers in de EU, een toekomstgericht klimaatbeleid en het versterken van de rol van de EU op het wereldtoneel.

Verder kreeg RoemeniŽ tijdens het voorzitterschap op Europees niveau onder andere te maken met het proces van uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU (brexit†i) en de verkiezingen voor het Europees Parlement.

1.

Prioriteiten Roemeens voorzitterschap

De prioriteiten van het Roemeens voorzitterschap waren:

2.

Meer informatie