Vragen over het gebruik van levensgevaarlijke doping door amateursporters

Met dank overgenomen van H.G.J. (Hanke) Bruins Slot i, gepubliceerd op dinsdag 17 april 2018.
 • 1. 
  Heeft u kennisgenomen van het artikel “Rioolonderzoek: amateursporters gebruiken levensgevaarlijk afslankmiddel?” 1)
 • 2. 
  Hoeveel personen in Nederland gebruiken specifiek het middel 2,4-dinitrofenol (DNP)?
 • 3. 
  Op welke manier wordt op dit moment door de Rijksoverheid geprobeerd het gebruik van DNP en andere doping onder amateurs te ontmoedigen? Wordt het publiek actief gewaarschuwd over de gevaren van DNP, zoals het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoek onlangs heeft geadviseerd? 2) Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
 • 4. 
  Wanneer is voor het laatst in kaart gebracht hoeveel Nederlandse amateursporters gebruik maken van doping in het algemeen? Op welke manier is dat gedaan?
 • 5. 
  Kunt u, in het door u aangekondigde Actieplan Doping, een aanpak van DNP meenemen? Kunt u verder in het actieplan aangeven welke sporten een verhoogd risico vormen (meer gebruik van doping dan gemiddeld onder sporters) en aangeven hoe het actieplan zich specifiek richt op deze sporten?
 • 6. 
  Wat is de stand van zaken van het onderzoek dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingesteld naar de bestemming van door de douane te Schiphol aangetroffen DNP-partijen? 3) Kunt u aangeven wat de uitkomsten van dit onderzoek zijn?
 • 7. 
  Op welke wijze controleert de douane op de invoer van illegale middelen zoals DNP? Op basis van welke afweging wordt bij dergelijke middelen bepaald of er sprake kan zijn van een ontheffingsvereiste of een vergunningsvereiste voor de invoer van een bepaald middel?

1)https://www.rtlnieuws.nl/nederland/rioolonderzoek-amateursporters-gebruiken-levensgevaarlijk-afslankmiddel

 • 2) 
  Advies van het bureau Risicobeoordeling en Onderzoek over 2,4-dinitrofenol (DNP), 16 november 2017, referentie TRCVWA/2017/281 (https://www.nvwa.nl/documenten/risicobeoordeling/voedselveiligheid/archief/2017m/advies-van-buro-over-24-dinitrofenol-dnp).