Arib: media vaak eerder geïnformeerd dan Kamer

donderdag 12 april 2018, 13:53

DEN HAAG (PDC i) - De media worden vaak eerder geïnformeerd dan de Tweede Kamer i. Dat schrijft Kamervoorzitter Khadija Arib i in een brief aan de minister-president. Ze verzoekt namens het presidium van de Kamer dat het verschijnsel in de ministerraad aan de orde wordt gesteld, zodat het in de toekomst kan worden voorkomen.

In haar brief noemt ze een aantal voorbeelden waarbij de Tweede Kamer informatie vanuit een ministerie ontving, terwijl diezelfde informatie bijna gelijktijdig verkondigd werd door de media. Ze concludeert daaruit dat die snelle berichtgeving alleen mogelijk is als de media al eerder over de informatie beschikten.

Dat de media eerder op de hoogte zijn dan de Tweede Kamer, vindt Arib staatsrechtelijk gezien onaanvaardbaar en ongewenst. Ze kaartte het probleem al eerder aan en in haar brief verbaast ze zich over het feit dat het verschijnsel zich nog steeds voordoet.

Bron: Tweedekamer.nl