Concrete plannen voor versterking leger hard nodig

Met dank overgenomen van H.G.J. (Hanke) Bruins Slot i, gepubliceerd op donderdag 29 maart 2018.

Het CDA heeft zich afgelopen jaren hard gemaakt voor meer geld voor Defensie. Per jaar is er anderhalf miljard meer te besteden. Afgelopen week heeft de minister van Defensie, Ank Bijleveld, de Defensienota met de plannen hiervoor gepresenteerd. Het is goed dat er nu concrete plannen liggen om het leger te versterken. Dat is ook hard nodig.

Bouwen aan vertrouwen

Dat begint met het bouwen aan het vertrouwen van het personeel. Dan gaat het eerst om personeel te behouden. Het CDA vindt dit essentieel en eindelijk komt hier volle inzet op. De Defensienota ziet op het verbeteren van de toelagen, het aanpassen van het “flexibel” personeelssysteem, de juiste en goede persoonlijke uitrusting zoals gevechtsvesten, ballistische bescherming en handvuurwapens, meer oefenen en trainen, de beschikbaarheid van draadloos internet, betere legering, meer personeelsbevoegdheden voor de commandanten en het verhogen van de huidige compensatieregeling voor het AOW-gat van 90% naar 100%. Afgelopen jaren heeft het CDA, onder meer door Raymond Knops, volop ingezet om tot een volledige compensatie te komen. Ook wordt er met volle kracht ingezet op werving van nieuw personeel.

Uniform dragen op straat

De minister heeft geluisterd naar de oproep van de militairen en het CDA om met trots weer het uniform op straat te mogen dragen. Zichtbare aanwezigheid van de krijgsmacht in de samenleving is juist een goede zaak, omdat militairen zo laten zien dat zij bijdragen aan de bescherming van burgers in Nederland.

Vernieuwing en modernisering

De defensienota zet ook in op het vernieuwen en moderniseren van het materieel om nieuwe dreigingen aan te kunnen. Dan gaat het om de vervanging van onderzeeboten, mijnenjagers en fregatten. Maar ook worden onder andere de Fenneks, CV90’s en Panzerhouwitzers gemoderniseerd en de Bushmaster en de kleinere mortieren te vervangen. Ook haalt Defensie de Panzerhouwitzers uit de verkoop. Er komen meer Chinooks, MALE UAV en de strategische lucht-grond bewapening F 35 wordt aangeschaft. Dit kan echter niet zonder ook te investeren in de cybercapaciteit om een grotere rol te kunnen vervullen bij de bescherming van ons land tegen digitale dreigingen. Ook is er een forse investering in het informatiegestuurd optreden en in de inlichtingen-, verzamel- en analysecapaciteit.

Eerste stap naar herstel

Zijn wij er dan? Nee. Het CDA is zich er van bewust dat dit de eerste stap is naar herstel van de krijgsmacht. Dat is nog een flinke klus. Het blijft daarna nodig om te investeren in het vergroten van de slagkracht van de krijgsmacht. De minister geeft dan ook terecht aan dat zij in 2020 met het vervolg op de Defensienota komt.

Aan de slag! Het is zaak om korte klappen te maken door volle inzet op het behoud van personeel, werving nieuwe militairen en goed werkend materieel!