1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 75 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
07.10.2021  Access to water as a human right - the external dimension.
ini(2021)2187
 
10.03.2021  Humanitaire optreden van de EU: nieuwe uitdagingen, zelfde beginselen.
Mededeling com(2021)110
 
07.08.2020  Jaarverslag over de in 2019 gefinancierde humanitaire hulpacties van de EU.
Verslag com(2020)358
 
25.05.2020  Jaarverslag over de uitvoering van het EU Aid Volunteers initiatief in 2019.
Verslag com(2020)209
 
16.01.2020  Jaarverslag over de in 2018 gefinancierde humanitaire hulpacties van de EU.
Verslag com(2020)6
 
30.08.2019  Machtiging tot onderhandelingen over toetreding van Spanje tot de Overeenkomst van Bonn (verontreiniging van de Noordzee) en uitbreiding van het toepassingsgebied ervan.
Aanbeveling com(2019)378
 
24.06.2019  Jaarverslag over de uitvoering van het EU Aid Volunteers initiatief in 2018.
Verslag com(2019)289
 
12.03.2019  Evaluatie van Verordening (EU) 2016/369 betreffende verstrekking van noodhulp binnen de Unie.
com(2019)133
 
30.11.2018  Jaarverslag over het beleid van de EU op het gebied van humanitaire hulp en de tenuitvoerlegging ervan in 2017.
Verslag com(2018)774
 
06.08.2018  Jaarverslag over de uitvoering van het EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp in 2017.
com(2018)572
 
28.06.2018  Tussentijdse evaluatie van het EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp voor de periode medio 2014 tot medio 2017.
Verslag com(2018)496
 
18.05.2018  Onderwijs in noodsituaties en aanhoudende crises.
Mededeling com(2018)304
 
23.11.2017  Versterking van het EU-rampenbeheer: rescEU - Solidariteit met verantwoordelijkheid.
Mededeling com(2017)773
 
13.11.2017  Jaarverslag over het beleid van de EU op het gebied van humanitaire hulp en de tenuitvoerlegging ervan in 2016.
Verslag com(2017)662
 
01.09.2017  Tussentijdse evaluatie van het Uniemechanisme voor civiele bescherming voor de periode 2014-2016.
com(2017)460
 
12.06.2017  Jaarverslag over de uitvoering van het EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp in 2016.
Verslag com(2017)313
 
15.03.2017  Uitvoering van Verordening (EU) 2016/369 betreffende de verstrekking van noodhulp binnen de Unie.
Verslag com(2017)131
 
17.02.2017  Vorderingen en resterende tekorten van de Europese responscapaciteit in noodsituaties.
Verslag com(2017)78
 
01.12.2016  Jaarverslag over het beleid van de EU op het gebied van humanitaire hulp en civiele bescherming en de tenuitvoerlegging ervan in 2015.
Verslag com(2016)751
 
30.06.2016  Jaarverslag over de uitvoering van het EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp in 2015.
Verslag com(2016)436
 
16.06.2016  Action Plan on the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 A disaster risk-informed approach for all EU policies.
swd(2016)205
 
26.04.2016  Waardig leven: van afhankelijkheid van steun tot zelfredzaamheid Gedwongen ontheemding en ontwikkeling.
Mededeling com(2016)234
 
26.04.2016  Accompanying the document: Lives in Dignity: from Aid-dependence to Self-reliance Forced Displacement and Development.
swd(2016)142
 
02.03.2016  Medeling Europese Commissie in verband met het voorstel voor een verordening van de raad betreffende de verstrekking van noodhulp binnen de Unie.
Mededeling com(2016)116
 
02.09.2015  Naar de wereldtop over humanitaire hulp: een wereldwijd partnerschap voor beginselvaste en efficiĆ«nte humanitaire hulp.
Mededeling com(2015)419
 
02.09.2015  Accompanying the document: Towards the World Humanitarian Summit: A global partnership for principled and effective humanitarian action.
swd(2015)166
 
21.08.2015  Jaarverslag over het beleid van de EU op het gebied van humanitaire hulp en civiele bescherming en de tenuitvoerlegging ervan in 2014.
Verslag com(2015)406
 
13.07.2015  Jaarverslag over de uitvoering van het EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp in 2014.
Verslag com(2015)335
 
12.03.2015  Preparing for the World Humanitarian Summit: challenges and opportunities for humanitarian assistance.
ini(2015)2051
 
18.02.2015  Evaluatie achteraf van het gemeenschappelijk mechanisme voor civiele bescherming en het financieringsinstrument voor civiele bescherming voor de jaren 2007-2013.
Verslag com(2015)61
 
04.12.2014  General Guidelines for Operational Priorities on Humanitarian Aid in 2015.
Werkdocument Europese Commissie swd(2014)345
 
28.08.2014  Jaarverslag over het beleid van de EU inzake humanitaire hulp en civiele bescherming en de uitvoering daarvan in 2013.
Verslag com(2014)537
 
08.04.2014  Actiekader van Hyogo na 2015: Risicobeheer om de weerbaarheid te vergroten.
Mededeling com(2014)216
 
08.04.2014  EU Policies contributing to Disaster Risk Management accompanying the document: post 2015 Hyogo Framework for Action: Managing risks to achieve resilience.
swd(2014)133
 
08.04.2014  Overview of natural and man-made disaster risks in the EU accompanying the document: post 2015 Hyogo Framework for Action: Managing risks to achieve resilience.
swd(2014)134
 
19.12.2013  Humanitarian engagement of armed non-state actors in child protection. Recommendation to the Council.
ini(2014)2012
 
02.12.2013  Jaarlijkse strategie voor humanitaire hulp, 2014: algemene richtlijnen voor operationele prioriteiten.
Werkdocument Europese Commissie swd(2013)503
 
25.09.2013  Jaarverslag van het beleid humanitaire hulp en civiele bescherming en de implementatie ervan, 2012.
Verslag com(2013)658
 
22.07.2013  Gender in Humanitarian Aid: Different Needs, Adapted Assistance.
Werkdocument Europese Commissie swd(2013)290
 
27.11.2012  General Guidelines on Operational Priorities for Humanitarian Aid in 2013.
Werkdocument Europese Commissie swd(2012)405
 
19.09.2012  COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Pariament and the Council Establishing the ...
sec(2012)265;swd(2012)265
 
19.09.2012  SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING bij Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees vrijwilligerskorps voor ...
Werkdocument Europese Commissie sec(2012)266;swd(2012)266
 
18.09.2012  On HUMANITARIAN WASH POLICY Meeting the challenge of rapidly increasing humanitarian needs in Water, Sanitation and Hygiene (WASH).
Werkdocument Europese Commissie swd(2012)277
 
06.09.2012  Jaarverslag over het beleid van de EU inzake humanitaire hulp en civiele bescherming en de tenuitvoerlegging daarvan in 2011.
Verslag com(2012)489
 
06.09.2012  COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT [] Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council Annual Report on the European ...
sec(2012)254;swd(2012)254
 
01.06.2012  EU host nation support guidelines.
Werkdocument Europese Commissie swd(2012)169
 
20.12.2011  Samenvatting van de effectbeoordeling.
sec(2011)1630
 
20.12.2011  COMMISSION STAFF WORKING PAPER IMPACT ASSESSMENT - 2011 review of the Civil Protection regulatory framework.
sec(2011)1632
 
21.11.2011  Humanitarian aid strategy for 2012.
Werkdocument Europese Commissie sec(2011)1426
 
10.11.2011  Evaluatieverslag over de toepassing van het mechanisme voor civiele bescherming en het financieringsinstrument voor civiele bescherming voor de jaren 2007-2009.
Verslag com(2011)696