JUST - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 3 april 2020
kalender

JUST

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 609 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
23.10.2019  Derde jaarlijkse evaluatie van de werking van het EU-VS-privacyschild.
Verslag com(2019)495
 
26.09.2019  Uitvoering van Richtlijn 2013/48/EU betreffende het recht op toegang tot een advocaat en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de ...
Verslag com(2019)560
 
25.09.2019  Toepassing richtlijn 2013/11/EU over alternatieve beslechting van consumentengeschillen en Verordening 524/2013 over onlinebeslechting van consumentengeschillen.
Verslag com(2019)425
 
05.09.2019  Verslag over de uitvoering van de nationale strategieŽn voor integratie van de Roma - 2019.
Mededeling com(2019)406
 
24.07.2019  COMMUNICATION FROM THE EC TO THE EP AND THE COUNCIL Towards better implementation of the EUís anti-money laundering and countering the financing of terrorism framework.
Mededeling com(2019)360
 
24.07.2019  REPORT FROM THE EC TO THE EP AND THE COUNCIL on the interconnection of national centralised automated mechanisms of the MS on bank accounts.
Verslag com(2019)372
 
24.07.2019  REPORT FROM THE EC TO THE EP AND THE COUNCIL on the the risk of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border ...
Verslag com(2019)370
 
24.07.2019  Beoordeling van het kader voor de samenwerking tussen de financiŽle-inlichtingeneenheden.
Verslag com(2019)371
 
24.07.2019  Beoordeling van recente vermeende gevallen van het witwassen van geld waarbij EU-kredietinstellingen betrokken zijn.
Verslag com(2019)373
 
24.07.2019  Gegevensbeschermings-regels als basis voor vertrouwen in de EU en daarbuiten - een inventarisatie (mededeling).
Mededeling com(2019)374
 
21.06.2019  Op onlineboekingen bij verschillende verkooppunten toepasselijke bepalingen van Richtlijn 2015/2302 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen.
Verslag com(2019)270
 
19.06.2019  Toepassing van hoofdstuk IV van Verordening (EU) 2015/847 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie.
Verslag com(2019)282
 
05.06.2019  Jaarverslag over de toepassing van het EU-Handvest van de grondrechten 2018.
com(2019)257
 
26.04.2019  EU-scorebord voor justitie 2019.
Mededeling com(2019)198
 
05.02.2019  Machtiging tot het openen van onderhandelingen met de VS over grensoverschrijdende toegang tot elektronisch bewijsmateriaal voor justitiŽle samenwerking in strafzaken.
Aanbeveling com(2019)70
 
23.01.2019  Burgerschaps- en verblijfsregelingen voor investeerders in de EU.
Verslag com(2019)12
 
19.12.2018  Tweede evaluatie van de werking van het EU-VS-privacyschild.
Verslag com(2018)860
 
18.12.2018  Tenuitvoerlegging van Richtlijn 2010/64/EU betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures.
Verslag com(2018)857
 
18.12.2018  Tenuitvoerlegging van Richtlijn 2012/13/EU betreffende het recht op informatie in strafprocedures.
Verslag com(2018)858
 
04.12.2018  Verslag inzake de evaluatie van het EU-kader voor de nationale strategieŽn voor integratie van de Roma tot 2020.
Mededeling com(2018)785
 
12.09.2018  Vrije en eerlijke Europese verkiezingen garanderen - Bijdrage aan de bijeenkomst van de leiders, september 2018.
Mededeling com(2018)637
 
12.09.2018  Richtsnoeren voor de toepassing van de EU-gegevensbeschermings≠wetgeving in het kader van verkiezingen - Bijdrage aan de bijeenkomst van de leiders, september 2018.
com(2018)638
 
12.09.2018  Uitbreiden van de bevoegdheden van het Europees OM tot grensoverschrijdende terroristische misdrijven - Bijdrage aan de bijeenkomst van de leiders, september 2018.
Mededeling com(2018)641
 
05.07.2018  Gender mainstreaming in the European Parliament.
ini(2018)2162
 
29.06.2018  Tussentijdse evaluatie van de tenuitvoerlegging van het programma Justitie 2014-2020.
Verslag com(2018)507
 
29.06.2018  Tussentijdse evaluatie van de tenuitvoerlegging van het programma Rechten, gelijkheid en burgerschap 2014-2020.
Verslag com(2018)508
 
14.06.2018  Situation of fundamental rights in the European Union in 2017.
ini(2018)2103
 
05.06.2018  Machtiging van de lidstaten om de wijziging van het Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens te ...
Besluit com(2018)449
 
04.06.2018  Jaarverslag over de toepassing van het EU-Handvest van de grondrechten 2017.
Verslag com(2018)396
 
31.05.2018  Wijziging van Verordening 1206/2001 over de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken.
Verordening com(2018)378
 
31.05.2018  Wijziging van Verordening 1393/2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in ...
Verordening com(2018)379
 
30.05.2018  Programma Justitie.
Verordening com(2018)384
 
30.05.2018  Programma Rechten en waarden.
Verordening com(2018)383
 
28.05.2018  EU-scorebord voor justitie 2018.
Mededeling com(2018)364
 
08.05.2018  Ontwikkeling van de opvang voor jonge kinderen om de arbeidsparticipatie van vrouwen te verbeteren en een beter evenwicht tussen werk en privťleven voor werkende ouders.
Verslag com(2018)273
 
23.04.2018  Versterking van de bescherming van klokkenluiders op EU-niveau.
Mededeling com(2018)214
 
17.04.2018  Europees bevel tot verstrekking en het Europees bevel tot bewaring van elektronisch bewijsmateriaal in strafzaken.
Verordening com(2018)225
 
17.04.2018  Geharmoniseerde regels inzake de aanwijzing van wettelijke vertegenwoordigers ten behoeve van de bewijsgaring in strafprocedures.
Richtlijn com(2018)226
 
11.04.2018  Representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.
Richtlijn com(2018)184
 
11.04.2018  Ąnew dealĒ voor consumenten.
Mededeling com(2018)183
 
12.03.2018  Recht dat van toepassing is op de derdenwerking van de cessie van vorderingen.
Verordening com(2018)96
 
25.01.2018  Tenuitvoerlegging van de aanbeveling over mechanismen voor collectieve vorderingen tot staking en tot schadevergoeding bij schendingen van aan EU-recht ontleende rechten.
Verslag com(2018)40
 
25.01.2018  Toepassing van Richtlijn 94/80/EG inzake actief en passief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen.
Verslag com(2018)44
 
24.01.2018  Betere bescherming, nieuwe mogelijkheden - Richtsnoeren Commissie voor de directe toepassing van de algemene verordening gegevensbescherming met ingang van 25 mei 2018.
Mededeling com(2018)43
 
18.01.2018  2017 EU justice scoreboard.
ini(2018)2009
 
20.12.2017  Constatering van een duidelijk gevaar voor een ernstige schending, door Polen, van de rechtsstaat.
Besluit com(2017)835
 
13.12.2017  Functioneren het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting dat is ingesteld bij Verordening (EU) nr. 524/2013 betreffende onlinebeslechting van ...
Verslag com(2017)744
 
20.11.2017  Verslag over de tenuitvoerlegging van de aanbeveling van de Commissie "Het beginsel van gelijke beloning voor mannen en vrouwen versterken door transparantie".
Verslag com(2017)671
 
20.11.2017  EU-actieplan 2017-2019 De loonkloof tussen vrouwen en mannen aanpakken.
Mededeling com(2017)678
 
15.11.2017  Tussentijdse evaluatie van het EU-kader voor de nationale strategieŽn voor integratie van de Roma.
com(2017)458