1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 670 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
25.11.2021  Detailed arrangements for the exercise of the right to vote and stand as a candidate in elections to the European Parliament for Union citizens residing in a Member ...
Richtlijn com(2021)732
 
25.11.2021  Detailed arrangements for the exercise of the right to vote and to stand as a candidate in municipal elections by Union citizens residing in a Member State of which they ...
Richtlijn com(2021)733
 
07.10.2021  Better regulation: Joining forces to make better laws.
ini(2021)2166
 
07.10.2021  Women’s poverty in Europe.
ini(2021)2170
 
07.10.2021  The Commission’s 2021 Rule of Law report.
ini(2021)2180
 
07.10.2021  The situation of fundamental rights in the European Union in 2020 and 2021.
ini(2021)2186
 
19.08.2021  Uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (codificatie).
Richtlijn com(2021)483
 
16.07.2021  Toetreding van de EU tot het Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen in burgerlijke of handelszaken.
Besluit com(2021)388
 
06.07.2021  Machtiging van de lidstaten van de EU de toetreding van de Filipijnen tot het Verdrag over de burgerrechtelijke aspecten van internationale kinderontvoering te ...
Besluit com(2021)359
 
06.07.2021  Machtiging van de lidstaten van de EU de toetreding van Pakistan tot het Verdrag over de burgerrechtelijke aspecten van internationale kinderontvoering te aanvaarden.
Besluit com(2021)368
 
06.07.2021  Machtiging van de lidstaten de toetreding van Tunesië tot het Verdrag over de burgerrechtelijke aspecten van internationale kinderontvoering te aanvaarden.
Besluit com(2021)371
 
30.06.2021  Algemene productveiligheid.
Verordening com(2021)346
 
30.06.2021  Consumer credits.
Richtlijn com(2021)347
 
01.06.2021  Machtiging om onderhandelingen te openen tot wijziging van de Overeenkomst met Japan betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken.
Aanbeveling com(2021)269
 
20.05.2021  Protection of the rights of the child in civil, administrative and family law proceedings.
ini(2021)2060
 
04.05.2021  Beoordeling van het verzoek van het Verenigd Koninkrijk tot toetreding tot het Verdrag van Lugano van 2007.
Mededeling com(2021)222
 
29.04.2021  Gender Mainstreaming in the European Parliament - annual report 2020.
ini(2021)2039
 
23.04.2021  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een verordening tot vaststelling van het programma Rechten en Waarden (2021-2027).
com(2021)216
 
23.04.2021  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een verordening tot vaststelling van het programma Justitie (2021-2027).
com(2021)214
 
31.03.2021  Uitvoering richtlijn 2016/343 aangaande versterking van aspecten van het vermoeden van onschuld en van het recht om in strafprocedures bij de terechtzitting aanwezig te ...
Verslag com(2021)144
 
24.03.2021  EU-strategie voor de rechten van het kind.
Mededeling com(2021)142
 
19.03.2021  Toepassing Richtlijn rassengelijkheid (2000/43) en Richtlijn gelijke behandeling in arbeid en beroep (2000/78).
Verslag com(2021)139
 
11.03.2021  Equality between women and men in the European Union in 2018-2020.
ini(2021)2020
 
04.03.2021  Versterken toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige arbeid d.m.v. beloningstransparantie en ...
Richtlijn com(2021)93
 
26.02.2021  Toepassing van Richtlijn 2015/2302 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen.
Verslag com(2021)90
 
11.02.2021  The EU Gender Action Plan III.
ini(2021)2003
 
01.02.2021  Vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen (codificatie).
Richtlijn com(2021)34
 
20.01.2021  Wijziging van Richtlijn 2014/41/EU, met betrekking tot de aanpassing aan de EU-voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens.
Richtlijn com(2021)21
 
20.01.2021  Wijziging van Kaderbesluit 2002/465/JBZ, met betrekking tot de aanpassing aan de EU-voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens.
Richtlijn com(2021)20
 
21.12.2020  Uitwisseling van informatie uit de strafregisters tussen de lidstaten via het Europees Strafregister Informatiesysteem (Ecris).
Verslag com(2020)778
 
15.12.2020  KRACHTENS ARTIKEL 25 VWEU Over de vorderingen op weg naar een echt EU-burgerschap.
Verslag com(2020)731
 
15.12.2020  Verslag over het EU-burgerschap 2020 Burgers meer zeggenschap geven en hun rechten beschermen.
Verslag com(2020)730
 
02.12.2020  Zorgen voor gerechtigheid in de EU - een strategie voor de Europese justitiële opleiding 2021-2024.
Mededeling com(2020)713
 
02.12.2020  Geautomatiseerd systeem voor communicatie in grensoverschrijdende civiel- en strafrechtelijke procedures (e-Codex).
Verordening com(2020)712
 
02.12.2020  Digitalisering van justitie in de EU Een instrumentarium met mogelijkheden.
Mededeling com(2020)710
 
02.12.2020  Strategie ter versterking van de toepassing van het Handvest van de Grondrechten in de EU.
Mededeling com(2020)711
 
19.11.2020  Onderhandelingen over overeenkomsten tussen de EU en derde landen betreffende justitiële samenwerking in strafzaken tussen Eurojust en de autoriteiten van die derde ...
Aanbeveling com(2020)743
 
13.11.2020  Nieuwe consumentenagenda De weerbaarheid van de consument versterken met het oog op duurzaam herstel.
Mededeling com(2020)696
 
12.11.2020  Unie van gelijkheid: strategie voor gelijkheid van lhbtiq'ers 2020-2025.
Mededeling com(2020)698
 
05.11.2020  Uitvoering van Richtlijn 2008/48/EG inzake kredietovereenkomsten voor consumenten.
Verslag com(2020)963
 
05.11.2020  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een richtlijn betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.
com(2020)693
 
05.11.2020  Standpunt Raad over wijzigen verordeningen inzake betekening van stukken én samenwerking tussen gerechten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke of in ...
com(2020)695
 
22.10.2020  The protection of persons with disabilities through petitions: lessons learnt.
ini(2020)2209
 
22.10.2020  The situation of sexual and reproductive health and rights in the EU, in the frame of women’s health.
ini(2020)2215
 
07.10.2020  Unie van gelijkheid: strategisch EU-kader voor gelijkheid, integratie en participatie van de Roma.
Mededeling com(2020)620
 
17.09.2020  MFF 2021-2027: fight against oligarch structures, protection of EU funds from fraud and conflict of interest.
ini(2020)2126
 
17.09.2020  Parliament’s right of initiative.
ini(2020)2132
 
04.09.2020  Gecoördineerde benadering van de beperking van het vrije verkeer in reactie op de COVID-19-pandemie.
Aanbeveling com(2020)499
 
10.07.2020  EU-scoreboard voor justitie 2020.
Mededeling com(2020)306
 
02.07.2020  Uitvoering van het kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten.
Verslag com(2020)270