Raad stemt in met start onderhandelingen over modernisering associatieovereenkomst met Chili

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op maandag 13 november 2017.

De Raad heeft op 13 november een mandaat goedgekeurd voor onderhandelingen over de modernisering van de bestaande associatieovereenkomst met Chili.

De politieke en economische betrekkingen tussen de EU en Chili stoelen op de in 2002 ondertekende associatieovereenkomst. De overeenkomst, de handelsbepalingen inbegrepen, werd voorlopig toegepast vanaf 2003, en de rest van de overeenkomst ging in 2005 in. Een gemoderniseerde overeenkomst moet een kader bieden voor de betrekkingen tussen de EU en Chili door het opnemen van politieke aangelegenheden, veiligheid, sectorale samenwerking en handel. Het voornaamste doel is de betrekkingen tussen de EU en Chili te verdiepen.

Wat de handel aangaat heeft de uitvoering van de bestaande overeenkomst geleid tot een aanzienlijk toename van de handel in goederen en diensten tussen de EU en Chili: de uitvoer van Chileense landbouw/voedselproducten en -diensten naar de EU is bijna verdrievoudigd, en de EU-uitvoer naar Chili is in de meeste sectoren verdubbeld. Een aantal belangrijke handels- en investeringskwesties vallen echter niet onder de bestaande overeenkomst. Ze bevat bijvoorbeeld geen specifieke bepalingen over investeringen, niet-tarifaire belemmeringen, intellectuele-eigendomsrechten, sommige geografische aanduidingen en bijdragen tot duurzame ontwikkeling.

Door deze leemten op te vullen zal een gemoderniseerde associatieovereenkomst EU-Chili de mogelijkheid bieden de bestaande samenwerking te versterken, de consumentenprijzen te verlagen, de markttoegang te verbeteren en banen en groeikansen te creëren. De EU zal er in de loop van de onderhandelingen naar streven de hoogste niveaus van sociale, arbeids- en milieubescherming te garanderen en sociale rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Met dit mandaat als uitgangspunt zal de EU onderhandelingen met Chili kunnen aanknopen. De eerste gespreksronde begint op 16 november 2017.

Naar de bladzijde "Vergaderingen" Download als PDF