Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)

Deze vaste Eerste Kamercommissie i hield zich bezig met onderwerpen op het gebied van economische zaken, landbouw, natuurbeheer, voedselkwaliteit, en klimaat.

Hierbij ging het onder meer om:

  • Europees economisch beleid
  • innovatie- en industriebeleid
  • energiebeleid
  • landbouwbeleid
  • marktordenings-, concurrentie- en consumentenbeleid,
  • telecommunicatie, post en statistiek,
  • natuur en biodiversiteit
  • toerisme
  • intellectueel eigendom, voor zover het betreft octrooi- en kwekersrecht

1.

Leden