Vragen over bericht "Russische whizzkid wordt rijk door jouw documentjes".

Met dank overgenomen van H.G.J. (Hanke) Bruins Slot i, gepubliceerd op woensdag 11 oktober 2017.

Vragen van het lid Bruins Slot (CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Russische whizzkid wordt rijk door jouw documentjes’(ingezonden 11 oktober 2017)

 • 1. 
  Heeft u het item van RTL nieuws over docplayer.nl gezien? 1)
 • 2. 
  Hoe kan het dat op deze site verschillende belastingaangiftes met burgerservicenummer staan? In hoeverre mag iemand andermans persoonlijke informatie op zijn eigen site zetten?
 • 3. 
  Hoe komt Nederlandse content op een klaarblijkelijk door een Rus beheerde site terecht?
 • 4. 
  Welk gevaar bestaat er dat de beschikbare documenten met burgerservicenummer en namen tot identiteitsfraude leiden?
 • 5. 
  Welke risico’s zijn er dat via deze site snel virussen kunnen worden verspreid? Hoe wenselijk is het dat de overheid deze site ook gebruikt bij het maken van verwijzingen in Kamerstukken (bijvoorbeeld Kamerstuk 34 595, nr. 33, p. 5)?
 • 6. 
  Welke mogelijkheden zijn er vanuit de overheid om ongewenste content, zoals ingevulde belastingaangiftes met burgerservicenummer of het personeelsblad van de inlichtingentak van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, van de site te halen?
 • 7. 
  Welke mogelijkheden zijn er voor individuen, zo mogelijk gesteund door de overheid, om ongewenste content, zoals ingevulde belastingaangiftes met burgerservicenummer, van de site te halen?
 • 8. 
  Welke verantwoordelijkheid kan hier van Google verwacht worden? Heeft de Nederlandse overheid mogelijkheden om Google tot actie over te laten gaan? Zo nee, waarom niet?