Regeerakkoord 2017

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' omvat de afspraken gemaakt tussen VVD i, CDA i, D66 i en ChristenUnie i en vormde de basis voor het kabinet-Rutte III i. Het regeerakkoord telde 70 pagina's. Dit akkoord verschilde sterk met het regeerakkoord van Rutte-II i. Er werd door de regering vooral voorgenomen om te investeren en minder te bezuinigen in vergelijking met de twee voorgaande regeerakkoorden.

Dit waren een aantal van de belangrijkste beleidsafspraken uit het regeerakkoord:

1.

Sociaaleconomisch

 • Een hervorming van het belastingstelsel, met vooral lastenverlichtingen voor middeninkomens.
 • Structureel meer overheidsgeld uitgeven aan de kinderopvang.
 • Grootschalige hervorming van het pensioenstelsel middels een pensioenakkoord met vakbonden en pensioenfondsen.
 • Het woningtekort oplossen door meer woningen te bouwen.

2.

Onderwijs

 • Structureel meer geld investeren in het onderwijs.
 • Oplossen van het lerarentekort.

3.

Sociaal-cultureel

 • Het vluchtelingenbeleid van Rutte II grotendeels voortzetten.
 • Inzetten op internationale migratieovereenkomsten sluiten met buurlanden.

4.

Veiligheid, defensie en buitenlandse zaken

 • De defensie-uitgaven fors verhogen met 1,5 miljard per jaar.
 • Structurele meer geld uitgeven aan de politie en inlichtingendiensten.
 • Uitgaven ontwikkelingshulp terugbrengen naar 0,7% van het BBP.

5.

Klimaat en milieu

 • Een nationaal klimaat- en energieakkoord sluiten om Nederland te verduurzamen, met een verlaging van 55% van de CO2 uitstoot in 2030 tegenover het niveau van 1990.

6.

Bestuurlijke vernieuwing

7.

Letterlijke tekst (PDF)

 

Meer over