Aantal ministers en staatssecretarissen

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Het aantal ministers is in de loop der tijd sterk toegenomen, al leek het vanaf 2010 even terug te lopen. Er was in ruim 150 jaar een groei van zes naar (soms) zestien ministers. Bovendien kwamen er na 1948 staatssecretarissen i, waarvan het aantal overigens vaak wisselde.

Al in de Bataafse Tijd i kwamen er ministers, aanvankelijk nog agenten geheten en later secretarissen van staat. Het ging om posten die we nu nog kennen, zoals Buitenlandse Zaken, Financiën en Binnenlandse Zaken. Na 1813 bleef dat zo, al waren er toen soms enkele nieuwe posten, zoals Onderwijs, Waterstaat en Nijverheid.

Tussen 1849 en 1877 waren er als regel acht ministers, waaronder afzonderlijke ministers voor katholieke en hervormde erediensten. Die posten verdwenen echter in 1868. De zes ministeries die overbleven, waren Buitenlandse Zaken, Justitie, Binnenlandse Zaken, Marine, Financiën, Oorlog en Koloniën. In 1877 kwam er een minister voor Waterstaat, Handel en Nijverheid en in 1918 voor Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en voor Arbeid.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden voor het eerst minister zonder portefeuilles i benoemd (na een Grondwetswijziging in 1938). Opnieuw kwamen er nieuwe ministeries zoals Volkshuisvesting, Maatschappelijk Werk en in 1971 Volksgezondheid en Milieuhygiëne. In 1982 verminderde dit aantal weer iets, net als in 2010.

Bij de formatie van 2017 werden vier ministers zonder portefeuille benoemd, met de verantwoordelijkheid voor een deelterrein (onder meer Rechtsbescherming en Medische Zorg). Bij de formatie van 2021-2022 werden er in totaal 8 ministers zonder portefeuille benoemd.

Overzicht aantal ministers

 

Jaar

aantal

Jaar

aantal

1849

8

1952

16

1868

6

1956

13

1877

7

1965

14

1906

8

1971

16

1918

11

1982

14

1922

10

2003

16

1925

9

2010

12

1933

10

2012

13

1942

14

2017

16

1945

15

2022

20

Hieronder een overzicht de ontwikkeling van het aantal bewindslieden

 

Kabinet

aantal ministers

aantal staatssecretarissen

bewindslieden

Rutte IV i

20

9

29

Rutte III i

16

8

24

Rutte II i

13

7

20

Rutte I i

12

9

21

Balkenende IV i

16

11

27

Balkenende III i

16

7

23

Balkenende II i

16

10

26

Balkenende I i

14

13

27

Kok II i

15

14

29

Kok I i

14

12

26

Lubbers III i

14

10 (11)*

24 (25)

Lubbers II i

14

11

25

Lubbers I i

14

16

30

Van Agt III i

14

8

22

Van Agt II i

15

17

32

Van Agt I i

16

16

32

Den Uyl i

16

17

33

Biesheuvel i

16

13

29

De Jong i

14

11 (12)**

25 (26)

eerdere ontwikkeling

     

Drees IV i

13 (14)***

6

19 (20)

Drees I i

14

7

21

Schermerhorn i

15

 

15

Colijn II i

10

 

10

10

 

10

Ruijs de Beerenbrouck I i

11

 

11

De Meester i

10

 

10

Kuyper i

8

 

8

Kappeyne van de Coppello i

8

 

8

Thorbecke III i

7

 

7

Van der Brugghen i

9

 

9

Van Hall i

9

 

9

Thorbecke I i

9

 

9

De Kempenaer i

9

 

9

*in 1990 staatssecretaris voor Landbouw, Natuur en Visserij

** in 1970 staatssecretaris voor Justitie

*** in 1957 minister van Zaken Overzee


Meer over