Bundel 08: De stembus

Een stembus waar stembiljetten uitvallen

Deze bundel kwam uit in 2017 staat in het teken van het 100-jarige kiesrecht van Nederland. Er wordt teruggeblikt op wat een eeuw geleden tot stand kwam, gevolgen worden in kaart gebracht, samenhangen worden geschetst, beperkingen worden op een rij gezet, alternatieven worden gewikt, voor- en nadelen worden gewogen.

Dat gebeurt door een keur aan wetenschappers, verbonden aan de Universiteit van Maastricht, de Radboud Universiteit, de Universiteit van Utrecht, de Rijksuniversiteit van Groningen en het Parlementair Documentatiecentrum. De eindredactie voerden Aalt Willem Heringa en Jan Schinkelshoek. Centraal staat de vraag die Cort van der Linden i een eeuw geleden opwierp: Is de ‘gezonde ontwikkeling van het politieke leven’ ermee gediend?

1.

Inhoudsopgave

'Gezonde ontwikkeling'

Woord vooraf

Aalt Willem Heringa i & Jan Schinkelshoek i

Een wapen in de strijd tegen de machten van het behoud

Historische ontwikkeling van het kiesrecht in Nederland 1796-1917

Alexander van Kessel i & Jan Ramakers

Elders

Kiesrecht in de landen van de EU

Koen Blankenstijn

Beperkingen van kiesrecht

Hansko Broeksteeg i

‘De macht der partijbesturen en de onmacht van de kiezers’

Over kiesstelsels en politieke partijen

Gerrit Voerman i

Kiesrecht en fragmentatie

Over kiesdrempels, bonussen, en afsplitsingen

Aalt Willem Heringa

Evenredige vertegenwoordiging en beproefde alternatieven

Wytze van der Woude

Het Duitse kiesstelsel – een alternatief voor Nederland?

Voor en tegen van het ‘personalisierte Mehrheitswahlrecht’

Sascha Hardt i

Problemen oplossen zonder nieuwe te maken?

Slotbeschouwing

Aalt Willem Heringa & Jan Schinkelshoek

2.

Digitale versie

Heeft u belangstelling voor deze bundel? Download dan de digitale versie van De stembus

3.

Meer informatie

Het Montesquieu Instituut publiceert met regelmaat bundels romdom een bepaald thema. Een overzicht van alle verschenen bundels is te vinden op de pagina Montesquieu Reeks