Subsidiariteitsbezwaar Tweede Kamer bij: Wijziging Europese verordening voedseldistributie aan de meest behoeftigen

Dit subsidiariteitsbezwaar werd op 19 november 2010 voorgesteld door de Tweede Kamercommissie Europese Zaken.

 

1.

EU-dossiers

Het subsidiariteitsbezwaar heeft betrekking op:

2.

Documenten

2 19 november 2010, voorstel voor een subsidiariteitsbezwaar, nr. 2     KST325532
Brief commissie; Mededeling inzake de uitgevoerde subsidiariteitstoets en toezending concept-brief aan de Eurocommissaris - EU-voorstel: Wijziging verordening voedseldistributie aan de meest behoeftigen - COM(2010)486
publicatie: 23 november 2010
 

3.

NL-dossier