Subsidiariteitsbezwaar Tweede Kamer bij: Verordening jurisdictie, erkenning en afdwinging van rechterlijke uitspraken op civiel en handelsgebied (Brussel I)

Dit subsidiariteitsbezwaar werd op 15 februari 2011 voorgesteld door de Tweede Kamercommissie Europese Zaken.

 

1.

EU-dossier

Het subsidiariteitsbezwaar heeft betrekking op:

2.

Documenten

2 15 februari 2011, voorstel voor een subsidiariteitsbezwaar, nr. 2     KST325822
Brief commissie; Concept-brief van de Kamervoorzitters aan de Europese Commissie inzake toepassing van het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel - EU-voorstel: Verordening jurisdictie, erkenning en afdwinging van rechterlijke uitspraken op civiel en handelsgebied (Brussel I) (COM(2010)748)
publicatie: 16 februari 2011
 

3.

NL-dossier