Subsidiariteitsbezwaar Tweede Kamer bij: Pakket vennootschapsbelasting COM (2016) 683, 685, 686 en 687

Dit subsidiariteitsbezwaar werd op 15 december 2016 voorgesteld door de Tweede Kamercommissie Europese Zaken.

 

1.

EU-dossiers

Het subsidiariteitsbezwaar heeft betrekking op:

2.

Documenten

2 15 december 2016, voorstel voor een subsidiariteitsbezwaar, nr. 13     KST3460413
Brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de subsidiariteitstoets over de EU-voorstellen betreffende een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCTB) - COM (2016) 685 en betreffende een gemeenschappelijke, geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB) - COM (2016) 683 - EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting COM (2016) 683, 685, 686 en 687
publicatie: 21 december 2016
 

3.

NL-dossier