Vragen over het bericht "Elke dag kijk ik in haar kamer of ze nog leeft"

Met dank overgenomen van H.G.J. (Hanke) Bruins Slot i, gepubliceerd op donderdag 16 februari 2017.

Vragen van het lid Bruins Slot (CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht “Elke dag kijk ik in haar kamer of ze nog leeft!” (ingezonden 16 februari 2017)

1 .

Kent u het bericht “Elke dag kijk ik in haar kamer of ze nog leeft!”? 1) Zo ja wat vindt u hiervan?

2

Klopt het dat er wachtlijsten zijn voor eetstoornisklinieken ? Kunt u aangeven hoe lang de wachtlijsten “gemiddeld” zijn?

3

Vindt u dat jongeren die diverse eetstoornis-therapieën in Nederland doorlopen hebben, zonder bevredigend resultaat, een therapie in het buitenland moeten kunnen proberen? Zo ja, waarom wel, zo nee waarom niet?

4

Klopt het dat er een beperkte groep jongeren en jong-volwassenen met de beschikbare Nederlandse eetstoornistherapieën niet geholpen zijn?

5

Wat vindt u er van dat de beroepsgroepen (kinderartsen en psychiaters) het onderling niet eens lijken te zijn of een andersoortige therapie in het buitenland een gedegen therapie zou zijn?

6

Klopt het dat jongeren en jongvolwassen soms tussen wal en schip vallen omdat ze onder verschillende Wetten vallen (Wmo, Wlz, ZVW en Jeugdwet?)

7

Bent u bereid om te onderzoeken wat voor deze groep patiënten mogelijk is in binnen- en buitenland en om het Zorginstituut en het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) hierover een advies te vragen?

  • 1) 
    AD, 24 december 2016