Vragen over de lobby om het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA) naar Nederland te halen.

Met dank overgenomen van H.G.J. (Hanke) Bruins Slot i, gepubliceerd op dinsdag 14 februari 2017.

Vragen van de leden Bruins Slot en Knops (beiden CDA) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Buitenlandse Zaken over de lobby om het Europese geneesmiddelenagentschap naar Nederland te halen

1.Klopt het dat het uw voornemen is om in de lobby om het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA) naar Nederland te halen 1), vooral in te zetten op een vestigingslocatie in de nabijheid van Schiphol? 2)

 • 2. 
  Kunt u aangeven waarom er gefocust wordt op een locatie in de nabijheid van Schiphol? Kunt u tevens aangeven hoe groot het zoekgebied voor een geschikte locatie wat u betreft is?
 • 3. 
  Wordt bij de beoordeling of een locatie voor het EMA voldoende bereikbaar is ook gekeken naar de kansen (net) over de grens, zoals internationale luchthavens in Duitsland en België? Zo nee, waarom niet?
 • 4. 
  Erkent u dat bijvoorbeeld Zuid-Limburg zowel per spoor als per vliegtuig ook uitstekend internationaal bereikbaar is met diverse luchthavens om de hoek?
 • 5. 
  Deelt u tevens de mening dat Zuid-Limburg om diverse redenen een goede locatie voor het EMA zou kunnen zijn, vanwege onder andere:

de centrale ligging in de Euregio Maas-Rijn en de nabijheid van belangrijke Europese steden (Brussel, Luxemburg, Düsseldorf, Keulen en Luik);

de directe aansluiting met de Topsectoren Lifesciences- and Health en Agri- en Food via de Brightlands Campussen in Maastricht, Sittard-Geleen en Venlo alsook de Smart Services Campus in Heerlen;

de nabijheid van zowel de Chemelot Campus als de Maastricht Health Campus;

de actieve betrokkenheid van de Universiteit Maastricht bij de innovatie van medische toepassingen en de verbreding richting ‘regeneratieve geneeskunde’?

 • 6. 
  Bent u bereid met de provincie Limburg en de diverse gemeenten in Zuid-Limburg in gesprek te gaan over de kansen om Zuid-Limburg als mogelijke vestigingslocatie voor het EMA te betrekken? Zo nee, waarom niet? 3)
 • 7. 
  Bent u bereid in uw lobby om de EMA naar Nederland te halen, gezien de argumenten in de voorgaande vragen, expliciet ook de mogelijkheid mee te nemen om het EMA in Zuid-Limburg te vestigen? Zo nee, waarom niet?
 • 1) 
  Kamerstuk 29 477, nr. 410
 • 2) 
  “Kabinet wil Europees Geneesmiddelenagentschap naar Nederland halen”, nieuwsbericht 16 januari 2017, www.rijksoverheid.nl
 • 3) 
  De Limburger “Lobby voor komst grote EU-instelling naar Zuid-Limburg”, (25 januari 2017).