Ondernemerspartij (OP)

Met dank overgenomen van Parlement.com.

De Ondernemerspartij was een politieke partij voor en door ondernemers. De standpunten kwamen voort uit de ondernemerspraktijk. Rode draad in het programma was het principe van gelijke handelsmogelijkheden voor ondernemend Nederland.

De partij werd in 2015 opgericht door Hero Brinkman i. De partij deed mee aan de Tweede Kamerverkiezingen 2017 i, waar Brinkman ook lijsttrekker was. De partij haalde echter te weinig stemmen voor een zetel. De partij werd enige tijd later opgeheven.

1.

Kernpunten verkiezingsprogramma 2017-2021

  • verlaging van de btw naar 19%
  • brandstofaccijnzen verlagen met €0,25
  • Oprichting Nederlandse Ondernemersbank
  • Europese Unie moet handelsunie blijven
  • WW voor ZZP'ers en eenmansbedrijven
  • verhoging defensie budget naar NAVO norm
  • controleplan Salafisme en Moskeeën
  • meer inspraak van het bedrijfsleven in het onderwijs
  • afschaffen leenstelsel en herinvoeren prestatiebeurs
 

Meer over