Vrijwilligers zijn de ‘kampioenen’ van de sterke samenleving

Met dank overgenomen van H.G.J. (Hanke) Bruins Slot i, gepubliceerd op woensdag 1 februari 2017.

Vrijwilligers zijn de ‘kampioenen’ van de sterke samenleving. Dat is de afgelopen jaren mijn slogan geweest als woordvoerder op dit thema.

De inzet van mijn partij en mijzelf bleef gelukkig niet onopgemerkt. De Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) heeft ons verkiezingsprogramma als beste beoordeeld. In hun onderzoek heeft de NOV naar alle verkiezingsprogramma's gekeken en geanalyseerd of partijen aandacht hebben voor vrijwilligerswerk en of de ideeën ook echt zoden aan de dijk zetten. Zo is de NOV heel positief over onze inzet om onnodige regels weg te nemen en om de onkostenvergoeding voor vrijwilligers te verruimen.

Deze voorstellen staan niet alleen in ons verkiezingsprogramma maar ook in een nota over vrijwilligerswerk van mijn hand die onlangs in de Tweede Kamer is besproken. We kregen hier veel steun van andere partijen en de staatssecretaris.

Ik ben hier heel blij om want dit betekent dat we ook een andere koers kunnen gaan varen. Dit Kabinet heeft vrijwilligers en mantelzorgers gezien als verlengstuk van de overheid, als mensen die de gevolgen van de bezuinigingen wel op konden vangen. Dit alles onder de noemer van participatiesamenleving.Maar ondertussen dreigden mantelzorgers door het ijs te zakken, werd de maatschappelijke stage afgeschaft en kregen vrijwilligers steeds meer last van knellende regeldruk.

Met de voorstellen van het CDA kunnen we echt een lans breken voor vrijwilligers. Dit is nodig want zonder vrijwilligers kunnen we niet sporten, zijn er geen activiteiten in het buurthuis of kunnen kinderen niet overblijven op school. Zij zijn de kampioenen van Nederland en verdienen daarom meer waardering.De link naar het onderzoek van de NOV kunt u hier vinden (link).