Dr. Tj.C. (Tjeerd) de Groot

foto Dr. Tj.C. (Tjeerd) de Groot
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Website D66.nl
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Tjeerd de Groot (1968) was van 23 maart 2017 (met een korte onderbreking in 2023) tot 29 maart 2024 Tweede Kamerlid voor D66. Hij promoveerde bij Uri Rosenthal i op een proefschrift over hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en was politiek adviseur van minister Brinkhorst i. Daarna was hij onder meer diplomaat bij de Nederlandse ambassade in Berlijn. Sinds 2010 was hij directeur van de Nederlandse Zuivel Organisatie. In de Tweede Kamer hield de heer De Groot zich bezig met landbouw, natuur en visserij, stikstof, dierenwelzijn en voedsel(productie). Hij was voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat.

D66
in de periode 2017-2024: lid Tweede Kamer

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Tjeerd Cornelis (Tjeerd)

geboorteplaats en -datum
Haarlem, 10 april 1968

2.

Partij/stroming

partij(en)
D66 (Democraten 66)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • assistent-in-opleiding, Rijksuniversiteit Leiden, van januari 1992 tot januari 1996
 • onderzoeker LEI (Landbouw-Economisch Instituut), van januari 1996 tot april 1997
 • beleidsambtenaar ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van april 1997 tot januari 2000
 • politiek adviseur van minister Brinkhorst, minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van januari 2000 tot mei 2002
 • lid managmentteam directie Internationale Zaken, ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van februari 2002 tot september 2005
 • landbouwraad Nederlandse ambassade te Berlijn, van september 2005 tot september 2009
 • plaatsvervangend directeur Internationale Zaken, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van september 2009 tot 1 september 2010
 • directeur NZO (Nederlandse Zuivel Organisatie), van 1 september 2010 tot maart 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 maart 2017 tot 6 december 2023 (in 2021 beëdigd op 1 april)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 12 december 2023 tot 29 maart 2024

tijdelijke vervanging Kamerlid
 • Verving op grond van artikel X10 van de Kieswet van 12 december 2023 tot 29 maart 2024 Ilana Rooderkerk

4.

Partijpolitieke functies

vorige
 • lid bestuur D66 afdeling Haarlem, van juni 2010 tot maart 2017
 • penningmeester D66 afdeling Haarlem, van juni 2016 tot maart 2017

5.

Nevenfuncties

huidige
 • zeezeilinstructeur Zeezeilers van Marken (Harlingen), vanaf 17 augustus 2023

vorige
 • lid bestuur D66 Haarlem, van 1 augustus 2016 tot 17 maart 2017

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 22 september 2020 tot februari 2021 (voorbereiden parlementaire enquëte)
 • lid parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 11 februari 2021 tot 6 december 2023
 • voorzitter Contactgroep Duitsland (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van december 2021 tot 6 december 2023
 • voorzitter vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 10 februari 2022 tot 6 december 2023

6.

Opleiding

voortgezet onderwijs
 • v.w.o., "Spaarne Scholengemeenschap" te Haarlem, van 1980 tot 1986

academische studie
 • bestuurskunde, Rijksuniversiteit Leiden, van 1986 tot 1991
 • milieukunde (specialisatie), Rijksuniversiteit Leiden, 1990

promotie
 • sociale wetenschappen, Rijksuniversiteit Leiden, 24 september 1997

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Nam in 2018 de verdediging over van een in 2016 door Fatma Koşer Kaya ingediende initiatiefnota over een duurzame toekomst voor vis en visser. (34.526)
 • Introduceerde in 2018 een nieuwe visie op voedselproductie – kringlooplandbouw – die het centrale uitgangspunt werd in de nota Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden; Nederland als koploper in kringlooplandbouw
 • Bracht in 2019 samen met Laura Bromet (GroenLinks) de initiatiefnota "Droge Voeten: Voor een klimaatbestendig Nederland" uit (35.140)
 • Bracht in 2019 samen met Laura Bromet (GroenLinks) de initiatiefnota "Veen red je niet alleen" uit (35.141)
 • Werd in 2021 medeverdediger van een door Laura Bromet (GroenLinks) ingediend initiatiefwetsvoorstel over democratisering van de waterschapsbesturen. Het werd in 2022 aangenomen. (35.608)

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Hij promoveerde bij prof. U. Rosenthal

hobby's
 • kitesurfen op zee
 • schaatsen
 • fietsen

9.

Publicaties van/over

lijst van publicaties
 • "Dertien is een boerendozijn: onderhandelingen in de Raad van Ministers van Landbouw over hervormingen van het Europese landbouwbeleid" (dissertatie, 1997)
 • diverse (wetenschappelijke) artikelen over bestuurskunde, milieu, natuurontwikkeling en landbouw

literatuur/documentatie
Marko de Haan, "Ex-zuivellobbyist die de veestapel wil halveren", NRC 24 en 25 juni 2023

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.