Drs. Th.M.Th. (Tom) van der Lee

foto Drs. Th.M.Th. (Tom) van der Lee
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Website GroenLinks / Gabriela*Hengeveld
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Tom van der Lee (1964) is sinds 23 maart 2017 Tweede Kamerlid. Tot 27 oktober 2023 was dat voor GroenLinks en sindsdien maakt hij deel uit van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks-PvdA i. Hij was hoofd voorlichting en politiek strateeg van GroenLinks en in die functie adviseur van Paul Rosenmöller i en Femke Halsema i. In 2009 werd hij campagne-directeur bij Oxfam Novib. De heer Van der Lee was voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen i. Hij is financieel woordvoerder van de fractie van GroenLinks-PvdA.

GroenLinks, GL-PvdA
in de periode 2017-heden: lid Tweede Kamer

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Thomas Maria Theo (Tom)

geboorteplaats en -datum
Silvolde (gem. Wisch), 9 juli 1964

levensbeschouwing
niet-gelovig (Rooms-Katholiek opgevoed)

2.

Partij/stroming

partij(en)
GroenLinks

lid tussentijds gevormde fractie(s)
lid fractie-GroenLinks-PvdA (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf 27 oktober 2023

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • beleidsmedewerker Europese zaken, buitenlandse zaken en overheidsfinanciën, GroenLinks-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van februari 1990 tot oktober 1992
 • politiek coördinator en hoofd voorlichting, GroenLinks-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van oktober 1992 tot augustus 2009 (tevens adviseur en woordvoerder van Paul Rosenmöller en Femke Halsema)
 • campagnedirecteur OxfamNovib, van augustus 2009 tot maart 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 23 maart 2017

4.

Partijpolitieke functies

vorige
 • lid Economische Commissie GroenLinks, van 1991 tot 2006
 • lid redactie "De Helling", blad wetenschappelijk bureau van GroenLinks, van 1996 tot 2008
 • lid programmacommissie GroenLinks, van 1997 tot 1998
 • campagneleider GroenLinks, Tweede Kamerverkiezingen 2003
 • lid Stuurgroep strategie en campagnes GroenLinks, van 2005 tot 2009
 • part-time adviseur Amsterdamse GroenLinks-wethouders Van Poelgeest en Vos, van mei 2006 tot januari 2007
 • fractiesecretaris GroenLinks, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 juni 2018 tot 27 oktober 2023

5.

Nevenfuncties

huidige
 • lid bestuur Stichting Machiavelli, vanaf 4 september 2018
 • co-chair IPAC (inter-parliamentary alliance on China), vanaf 1 mei 2021

vorige
 • lid Raad van de subfaculteit Algemene Politieke en Sociale Wetenschappen,, van 1983 tot 1985
 • voorzitter en penningmeester "Machiavelli", vakbond voor politicologie studenten, van 1983 tot 1985
 • lid dagelijks bestuur subfaculteit der Algemene Politieke en Sociale Wetenschappen (UvA), van juni 1985 tot juni 1987
 • Lid benoemingscommissies voor de leerstoelen Politicologie 1988
 • vicevoorzitter Partos, brancheorganisatie voor internationale samenwerking, van oktober 2010 tot november 2016
 • informateur collegeonderhandelingen gemeente Amsterdam, 2014
 • voorzitter Board of Oxfam Sweden, van april 2014 tot mei 2017
 • lid bestuur Oxfam Zweden, vanaf mei 2017
 • informateur collegevorming gemeente Arnhem, maart 2018
 • formateur collegevorming provincie Groningen, van april 2019 tot mei 2019

afgeleide functies, presidia etc.
 • ondervoorzitter parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van april 2017 tot 25 september 2018
 • lid commissie Herziening Reglement van Orde (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 21 maart 2018 tot februari 2021
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf 14 juni 2018
 • lid werkgroep integriteit (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 27 juni 2018 tot 14 november 2018
 • lid parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 2 juli 2020 tot 7 juli 2021
 • voorzitter tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 22 september 2020 tot februari 2021 (voorbereiden parlementaire enquëte)
 • voorzitter parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 11 februari 2021 tot 20 april 2023
 • lid Parlementaire Assemblée van de NAVO, van 30 december 2022 tot 13 juni 2023
 • eerste ondervoorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 19 december 2023

6.

Opleiding

primair onderwijs
 • R.K. lagere school "H. Hart" te Silvolde, van 1970 tot 1976

voortgezet onderwijs
 • v.w.o., Isala College te Silvolde, van 1976 tot mei 1982

academische studie
 • politicologie: internationale betrekkingen, Universiteit van Amsterdam, van 1982 tot 1988

postacademisch onderwijs
 • wereldoriëntatie en internationaal recht, ASIR (Amsterdam School for International Relations), van 1988 tot 1989

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Voor 1923 was hij onder meer woordvoerder klimaat, energie, economische zaken, financiën, buitenlandse zaken, ontwikkelingssamenwerking, buitenlandse handel en Europese zaken
 • Nam in 2018 de verdediging van Liesbeth van Tongeren over van een door Kees Vendrik ingediend initiatiefwetsvoorstel over beperking van emissies van broeikasgassen door kolencentrales. Het voorstel werd in 2023 ingetrokken. (31.362)
 • Op zijn verzoek debatteerde de Tweede Kamer op 12 april 2018 over de oproep bedrijven beter te beschermen tegen overnames
 • Nam het initiatief voor het houden van een parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen en diende daarover in januari 2019 met Henk Nijboer (PvdA) een motie in. In maart 2019 werd een door alle fracties ondertekende gewijzigde motie aangenomen.
 • Nam in 2021 de medeverdediging over van Tom van den Nieuwenhuijzen van een initiatiefwetsvoorstel van ChristenUnie, SP, PvdA en GroenLinks over verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen (35.761)
 • Nam in 2021 de verdediging over van Bart Snels van een initiatiefwetsvoorstel (spoedwet) over invoering van een conditionele eindafrekeningsverplichting in de dividendbelasting (35.523)
 • Diende in 2022 samen met Senna Maatoug en Henk Nijboer (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in over het schrappen van enkele fiscale regelingen en een progressief tarief voor box 2 (36.128)
 • Diende in 2022 samen met Henk Nijboer (PvdA) een initiatiefnota in over de belastingmoraal in Nederland (36.273)
 • Was in 2023 woordvoerder van de fracties van GroenLinks en PvdA bij de algemene financiële beschouwingen

opvallend stemgedrag
 • Stemde in 2018 als enige van zijn fractie tegen een motie-Baudet waarin om openbaarmaking werd gevraagd van overeenkomsten met de NAM uit 1963, 1975 en 1983

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Kwam als dienstweigeraar bij de GroenLinksfractie
 • Hij is grensrechter bij een voetbalvereniging

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
 • lid voetbalvereniging Silvolde (in zijn jeugd)
 • lid gymnastiekvereniging Avanti (in zijn jeugd)
 • lid en bestuurslid studievereniging Machiavelli te Amsterdam (als student)

hobby's
 • mountain bike
 • voetbal (grensrechter bij SV Kadoelen)

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • E. Ackerman e.a. (red.), "Knokken voor wat kwetsbaar is: liber amicorum Tom van der Lee" (2009)
 • Frank Hendrickx, "De man die wil knokken voor wat kwetsbaar is", de Volkskrant, 27 juni 2022
 

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.