Ministerie van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Dit was de naam van het ministerie van Binnenlandse Zaken, nadat bij de formatie van het vierde kabinet-Drees i de afdelingen Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie waren overgeheveld van Economische Zaken.

Daarmee kon de benoemde staatssecretaris Schmelzer i minister Struycken i bijstaan bij diens werkzaamheden als vicepremier en lid van de financieel-economische onderraad van de ministerraad. In 1959 gingen deze taken over naar Algemene Zaken i en kreeg het ministerie weer de naam Binnenlandse Zaken.

 

Meer over